Dr. Polt Péter Úr Legfőbb Ügyész részére (feljelentés kiegészítés)

Feladó : Falus Zsolt Ferenc

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Alulírott Falus Zsolt Ferenc hivatkozom a 2012 június 4-i keltezésű Dr.Polt Péter legfőbb ügyész Úrnak címzett levelemre, melyben feljelentést tettem ismeretlen tettesek által elkövetett „hazaárulás” bűntette miatt, kérem jelen levelemet abban az ügyben tett feljelentésem kiegészítésének tekinteni.

http://www.breuerpress.com/2011/07/04/simor-a-jegybank-nem-nyeresegerdekelt-szervezet/

„Simor András leszögezte: a jegybank vesztesége egyúttal az állami
költségvetés nyeresége is. Így például a jegybank mérlegében a
forint erősödése az MNB-nek veszteséget, a gyengülés nyereséget
okoz, míg az állami költségvetés esetében ez pont fordítva van, a
forint erősödése a büdzsének kedvező – hívta fel a figyelmet.”

Azt kell megállapítani, hogy Simor András itt részigazságokat mond, ugyanis ameddig ez az aggályos mérlegpozíció ( a forint erősödés veszteséget a forint gyengülése nyereséget eredményez ) a Jegybanknak a forint/frank árfolyamával áll összefüggésben, addig az állami költségvetésre ez nincsen kihatással, mert itt a „büdzsé”-ben a sajnálatosan létező államadósságot nem svájci frankban tartják nyilván. A feljelentésemben tett állításaimat viszont tökéletesen igazolja.

http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/felugyelobizottsagi_jelentes/dr-katona-tamas-klonvelemenye-az-mnb-felgyelo-bizottsag-tagjainak-2011-juniusi-kozos-beszamolojahoz

„Az MNB egyes befektetéseivel kapcsolatos hiányosságokra utaló kritikákat nem tartom
megalapozottnak. Megítélésem szerint a Felügyelő Bizottság szerepével és működésével összeegyeztethetetlen, hogy általánosságban „esetleges” gyanúk felmerüléséről tájékoztassa az Országgyűlést, különös tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság egyetlen esetben sem foglalt állást, illetve hozott határozatot arról, hogy egyes tagok által megfogalmazott gyanúsítások megalapozottak-e. Nézetem szerint a Felügyelő Bizottságnak az MNB-ről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően és a Magyar Állam, mint tulajdonos érdekében kell folytatnia tevékenységét, ebbe pedig nem tartozik bele nem kellően megalapozott állítások, feltételezések, sőt gyanúsítások nyilvánosságra hozatala, ami nyilvánvaló károkat okozhat nemcsak az MNB-nek, de ezen túlmenően az ország reputációjának is. Különösen igaz ez egy olyan időszakban, amikor Magyarország kockázati megítélése egyébként sem kedvező.

Budapest, 2011. június 13.

Dr. Katona Tamás”

Sajnálatosan az Országgyűlés nem lett tájékoztatva és a felügyelő bizottság véleménye is megoszlik, valamint a Jegybank nem minden mérleg adata és ügylet kötései nem elérhetőek a felügyelő bizottsági tagok számára.

Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy az MNB egyes befektetéseivel kapcsolatban felmerült „gyanúk” eloszlatása érdekében és az érintett magyar lakosság további kiszolgáltatottságának a megakadályozása érdekében a szükséges nyomozati eljárások megindulhassanak.

A hazai jegybank által forrásbiztosított deviza hitelezés alapgondolatát és kivitelezésének a gyakorlati feltételeit az IMF vezető közgazdásza Jang Yung professzor az alábbi helyen elérhető tanulmányában vezette le 1997-ben, magyarra fordítva „Sterilizált Tőkebeáramlás” az anyag címe. Hazánkban dr. Felcsúti Péter vélhetően innen származtatta azt a gondolatát, hogy a deviza szintetikusan előállítható.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues7/index.htm

Ebben az anyagban eleve felhívja a figyelmet arra a professzor, hogy milyen szükséges előfeltétele van ennek a Jegybank és a Kereskedelmi Bankok vonatkozásában, az esetleges visszaélések megakadályozása érdekében. Az egész ügylet alapfeltétele egy erős és jogosultságokkal rendelkező Pénzügyi Felügyelet, ahol így mind a Jegybank mind a Kereskedelmi Bankok e tevékenysége ellenőrzötten, kontrolláltan zajlik. A probléma ott is jelentkezik, hogy mivel a szükséges hatósági eszközök biztosítása a Felügyelet részére nem történt meg a lakosság által kezdeményezett Felügyeleti eljárások deviza hitel ügyben elsődlegesen azt állapítják meg, hogy illetékességük az ügyben nincsen.

Itt a deviza hitelesek olyan szintű „átverése” történt, mely nemzetközi viszonylatban is példátlan eset. Egy olyan intézménnyel került szembe több százezer család, akár magyar emberek milliói mely intézménynek elsősorban „a forint első számú őre” feladatát kellene betöltenie. Láthatóan a forint gyengülése 70-80 %-os nagyságrendben néhány év alatt csak a svájci frankkal kapcsolatosan állt elő. Hangsúlyozom, hogy az árfolyam kockázatkezelésről szóló Ügyfél tájékoztatások elmaradása is az előre megfontolt szándékot valószínűsíti.

Kérem a T. Legfőbb Ügyész Úrtól továbbra is, hogy a devizahitelezés miatt a folyamatban lévő végrehajtási és kilakoltatási eljárásokat felfüggeszteni szíveskedjék.

Tisztelettel : …………………………

Bp.2012 június 18