A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet Elnöksége örömmel köszönti önt honlapunkon! Engedje meg, hogy rövden ismertessük Szervezetünk céljait, létrejöttének okát.

Azoknak a magyar embereknek a Szervezete vagyunk, akik a magyarországi devizában nyilvántartott speciálisan kedvezőtlen hitelezés áldozataivá váltak. A Bankok devizahitelezési gyakorlata miatt a kártésitési igényt jogosnak és indokoltnak tartjuk.

A kockázatkezelési módszerek szándékosságból vagy gondatlanságból történő eltagadását és elzárását az érintettektől súlyos károkozásnak tartjuk!

A KHR listán szereplő milliók nyilvántartása a hazai bankok tatárjárásának a következménye, egyszerűen a hazai prudens magatartás értékmérője!

B.É.CS.

www.facebook.com/Bankcsapda/