2013.02.19."Tolvajtempó"

A közelgő nagyon egyszerű megoldásról :

Egyszerű és gyors megoldást ígér a pénzbiztos, amennyiben megállapodásra jutnak a már beismerten a civil szervezetek "nélkül" létrejövő háromoldalú tárgyaláson a kiválasztott személyek.

A deviza tőke nyilvántartással párhuzamos pénzügyi csalássorozatokról, így a járulékos bűncselekményekkel vélhetően nem kívánnak majd foglalkozni.

Itt a bankok tagadnak, az állam takargat, az (ál)civilek pedig nem akarnak ezzel foglalkozni. Egy újabb könnyen befolyásolható, megtéveszthető réteget fognak megalkuvásba kényszeríteni. A "jóforinthitel" megállíthatatlanul kelleti magát.

A tényeket teljességgel mellőző média tájékoztatás (kivétel : echo TV) miatt az érintettek még "fogalomtalan" tömegei, fogják megadni a kegyelemdöfést az évek óta tartó uzsora miatt már lehetetlenült állapotba került sorstársaiknak.

A felek között beismerés helyett annak a felismerése történt, hogy további késedelem esetén az adósok az agyonhallgatott igazság ellenére a civil érdekvédőknek köszönhetően fokozatosan felismerik ellenérdekeltjeiket és a velük szemben alkalmazott pénzügyi "uzsora" terméket !

A pénzbiztos szerint "új" források nélkül "megmenthető" a helyzet, tehát egyértelművé vált, hogy a bankalapítás ötletével elhíresült személy a dédelgetett álmát a mi rémálmunkat szeretné megvalósítani. Az állam és a bankok érdekérvényesítő ereje miatt a várható felülvezérelt megoldás kényszerpályára fog terelni tömegeket.

"Mikor Júdás, az áruló, megtudta, hogy Jézust halálra ítélték, megbánta rút tettét. Visszavitte a bér gyanánt kapott 30 ezüstpénzt a papoknak és mondta:
- Vétkeztem, mert elárultam az Ártatlant."

Ebben az esetben ne várjatok megbánást, hazánkban az elkövetők láthatóan további cinkosokkal megerősödve kívánnak halálra ítélni százezreket.

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.