2013.04.17.Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.

Az életellenes cselekedeteket, melyeket elkövettek a lakosság ellen, azt nem eszközkezelővel, hanem a Magyar Állam hatóságain keresztül, felszámolhatja. A bűncselekmények sorozatait feltártuk, aggálytalan tartalmú tényközlő okirataink és bizonyítékaink megkérdőjelezhetetlenek!! A nyílvártanhatóságot el kell törölni az elkövetők név szerint beazonosíthatók! Nem tárgyalgatni kell a bankokkal, hanem a lehető legnagyobb szigorral lesújtani rájuk. Az álszent és hazug kommunikációt pedig be lehet szüntetni, mert a gazdaságra semmilyen veszélyt nem jelent, a névleges követelések eltörlése, továbbá elfogadhatatlan, hogy milliókat nemzetérdekre, gazdasági vagy egyéb adatokra hivatkozva sorsára hagynak. A devizában nyilvántartatott és megkárosított emberek milliói nem mást követelnek, mint az, hogy a hazai hatóságok szerezzenek érvényt a törvényeknek és tartassák be a Bankszövetség tagjaival. Tiltsa el, számolja fel azokat a pénzintézeteket, melyek kölcsönszerződésekbe csomagoltak befektetési szerződéseket ezzel becsapták, megkárosították ügyfeleiket. A több ezer ember haláláért és milliók sortalanságáért pedig felelősségre kell vonni a pénzintézetek vezetőit, cinkosaikat.

Grell Antal

B.É.CS.


Alkotmány m.cikk/2(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait. illetve C) cikk(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.