2013.07.25.A mai nap értékelése...

Selmeczi Gabriella kimondta az igazságot :

-Ne csináljunk nagyobb bajt mint amekkora van...

Gyurcsány Ferenc is beszólt ma a saját áldozatainak, hiszen ma világossá vált előtte is, hogy a jelenlegi Kormány sem meri megtenni azt, hogy a törvények és a jog útján beavatkozik a devizahiteles csapdába ...
Az, hogy ma ez az ember Gyurcsány Ferenc meg mert szólalni, az annak az eredménye, hogy a Kormányülés ma sem mert dönteni és világos, hogy ezután már nem is fog... a lakosság egy rétegének a beáldozását a jelenlegi Kormány az összes parlamenti párt támogatásával véghez akarja vinni !

A hazai devizahitelezés speciálisan kedvezőtlen változata a Magyar Állam fenntartását biztosította és biztosítja jelenleg is !

Az Államcsőd elkerülésének az egyetlen és egyedüli eszköze volt, hogy a Magyar Nemzeti Bankot felhasználva, azon keresztül végrehajtott "árfolyammutyi" eredménye a forint adott devizákkal szembeni jelentős gyengülése, gyengítése... jelentős több ezer milliárdos árfolyamnyereséget produkált, nem csoda, hogy az MNB mérleg adatainak a titkosításában a parlamenti pártok egyhangúlag egyetértettek....

Az a tény, hogy Veres János és Simor András saját maguk jelezték az Európai Bizottság felé írt kölcsönkérelemben 2008-ban, hogy az intervenciós sáv eltörlése miatt a forint spekulációs támadások célpontjává vált és válhat, majd a kapott 20 milliárd euró források felhasználását a hazai jegybankra bízták, majd az egyedi válságkezeléssel összefüggő jegybanki tevékenységet Simor szolgálati titoknak minősíthette azt igazolja, hogy a magyar lakossággal szembeni uzsorázást jelentős állami és jegybanki támogatás mellett valósították meg, nemzetérdekből !

Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Magyarország lakosságának az 1/3-a a teljes vagyonával tartozik helyt állni hazánk pénzügyi stabilitásáért !

Kedves Sorstársak lássuk be, hogy itt szó nincsen szabadságharcról, itt a történet egyedül a Magyar Állam és az 1990-től aktív politikai elit túléléséről szól, egy vélhetően számukra kedvezőtlenebb következményekkel járó (elszámoltatás) végjáték elkerüléséről...

Az államcsőd folyamatos fenyegetettsége itt lebeg felettü(n)k !

Úgy gondolom, akik sajnálatosan megették a hazai polgári peres eljárások hamis ígéretét és az állami vagy a Kormány igazságszolgáltatásának a lehetőségét azoknak elérkezett a felismerés pillanata !

Ahogy az állami beavatkozás nem eredményezheti a szabadulást az uzsorázásból, következtetésképpen a polgári peres eljárások sem...

Sajnos az egyének félelme erősebb annál, hogy felfogják ésszel ezt a harcot vagy terhet önállóan nem nyerhetik meg... amit nyerhetnek az csak egy kis idő... mely hamar letelik.

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.