2013.08.15.N.F.L.Ü. Ajánlása:

Az eljuttatott, feltárt, leleplező dokumentumokat átvizsgálva az abban egyértelműen, elkövetői köröket, elkövetők személyét beazonosítva észrevételeinket rögzítettük.

A tények, adatok, aggálytalan tartalmú tényközlő okiratok átvizsgálása után egyértelműen kijelenthető a bűncselekmény, mint cselekmény elkövetésének gyanúja megalapozott.

Ezért felszólítjuk a Magyar Államhatalom jelen regnáló képviseletét (kormányát) ne mulassza el a feltárásban részt vevő személyekkel való egyeztetést, az okiratokkal alátámasztott állításaik figyelembe vétele nélkülözhetetlen egy kormányzati intézkedés meghozatalához.

Ha az államhatalom ismét figyelmen kívül hagyja az alaptörvényben, törvényben, az igazságszolgáltatás, mint irányelvek, az ebből fakadó büntetőtörvénykönyvben rögzíttet tényállásokat, az állampolgár alapvető jogait súlyosan sértenék, mely az államba vetett bizalom teljes elvesztését eredményezheti, mely előre nem látható következményekkel járhat!

Grell Antal
B.É.CS.