2013.10.11.Amiről nem szabadott beszélni!

Tisztelt honfitársaim, még mindig sokan a felelősségről, elkövetőkről nem, de megsegítésről, segélycsomagokról, rétestésztaszerűen az átlagember idegeit borzolva csak beszélnek.
kezdjünk ideológia mentesen, a tények és dokumentumok, bizonyítékok alapján.
 
2006-ban akkori Államhatalom képviseletével felismertetik, hogy tenniük kell most már valamit, mert Magyarország államcsődhelyzetben van. Ekkor hangzik el azaz ominózus öszödi  beszéd, melyben Gyurcsány Ferenc közöl tényeket, de a jogosan feldühödött tömeg  nem halja meg a lényeget.
Idézetek:
-  "50milliárdunk van és nem mondom meg, hogy mennyi kell"----akkori MNB mérlegadat 50milliárd.....három évvel később 1340milliárd (folytatásban érthető lesz ez az óriási realizált nyereség forrása)
- "Lesznek elszegényedő rétegek"
-  "lesznek tüntetők, de majd hazamennek, meg kell csinálni"
- Lesz járulékos veszteség is.
- "10-12 ember fér az asztalhoz, nektek az a dolgotok, hogy támogassatok minket,"
Miről is szól valójában az Őszödön elhangzott beszéd? A kitervelésről és az elkövetők összeesküvéséről.
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy Simor András, Oszkó Péter a Haza és Haladás "szakmai" műhelyéből érkeznek.
 
2007-ben Simor András MNB elnöke erőteljes kampányt indít az intervenciós sáv eltörléséért, indoklása szerint 2008-ban bevezetik az eurót Magyarországon ezért felesleges és költséges annak fenntartása. A keresztárfolyamok révén ez minden devizára hatást gyakorolna.  Eközben a háttérben 'óriási" munka folyik az ország csődhelyzetének feloldása érdekében.
Emlékezzünk csak, korházi napidíj, vizitdíj, kanapé adó stb. Nem valósult meg vagyis csak részben ezek a kezdeményezések. De újra felszólítják a Magyar Államot cselekedjen.
Ekkor az elkövetők olvasnak egy tanulmányt (IMF), melynek címe Sterilizált Tőkeáramlás. Érdekes tanulmány ez, mely kitér többek közt arra, hogyan is lehet Nemzeti Bankokkal ellenérdekelt befektetésekkel, óriási realizált nyereségre szert tenni. de egyben figyelmeztet is a lakosságra való nagy kockázatai miatt folyamatos, erős pénzügyi felügyelet szükséges. Ezt "magyarosították" az elkövetők., nem utolsó sorban a nemzetközi szervezetek delegáltjai is próbálták jelentéseikben hamisan állítani, hogy Magyarországon erős pénzügyi felügyelet megvalósult, létezik.
 
De menjünk tovább. 2008 elején eltörlik az intervenciós sávot és átáll Magyarország egy úgynevezett lebegő árfolyamra, mely a pénzügyi spekulációkra alkalmas nagyobb teret biztosít.  De közben érkezik a világválság is, de még túl korai, ezért megállítják, ahogy Gyurcsány Ferenc jól mondja Hegyeshalomnál, hiszen tönkre teheti a jól felépített Állami konszolidációs stratégiájukat. Ebben az időben hangzik el az a mondat is, mely taglalja az országot tovább nem lehet eladósítani, tehát marad a lakosság.
 
2008 elején beindul a kampány az úgynevezett "devizahitelezéssel", hatalmas a siker. Mesterségesen alacsonyan tartott kamatokkal, a lakosságtól eltagadott információkkal felvértezett kereskedelmi bankok oly annyira túlhitelezik magukat, hogy szinte mindannyian forrás nélkül maradnak.
Ekkor vetik be az IMF pénzügyi atomfegyverét Magyarországon. 2008 EU/IMF hitel-megállapodás után közvetlenül.  (érdemes elolvasni az abban a szerződésben foglaltakat, hiszen az a devizahiteles lakosságról szól, melyet nem arra fordított Gyurcsány Ferenc vezette Államhatalmi képviselet,mint amire kapta.)
 
Mi is történt valójában. 20milliárd eurót nem elköltötték, mint, ahogyan azt szeretnék sokan állítani, hanem befektették . A Magyar Nemzeti Bankon keresztül refinanszírozták a Magyarországon tevékenykedő összes kereskedelmi bankot. A lakosság "elfelejtődött", hiszen 1/3-uk,  ezzel az egy döntéssel feláldozhatóvá vált. Átállt Simor András vezette,  Magyar Nemzeti Bank a forint elleni spekulációra, a magyar lakosságra nézve nemzetbiztonsági kockázatott rejtő tevékenységre.  
De itt is meg kell említeni egy nagyon fontos tényt, melyet nem szeretnek publikálni ellenérdekeltjeink. A Magyar Nemzeti Bank nem tudta volna felvenni ellenérdekelt státuszát az Európai Központi Bank tudta és engedélye nélkül.
 
Felmerülhet a kérdés, miért nem dőlt be az összes "hitel" abban a pillanatban, amikor Gyurcsány Ferenc kormánya beengedte Hegyeshalomról a világválságot? Kedves honfitársaim, mert mindenre gondoltak, a központilag elkészített, csak formai világukban különböző szerződéseket 2008-ban ügynevezett türelmi, vagy biztosítási konstrukciókban adták a lakosságnak, ezzel gátat szabva az együttes és azonnali bedőléseknek. Egyszerűbben, egy fix összeget keljen teljesítni, de azt elhallgatták, hogy közben a tőketartozás növekszik. A gyanútlan, jóhiszemű állampolgár, aki egyben adófizető is, nyugodtan szemlélte a körülötte folyó eseményeket és nem értette mi is történik valójában.
 
Az Állami konszolidáció elkezdődött, a program sikeres, a magyar lakosság pedig nem fogott gyanút, hiszen jól kommunikálható világválság a felelős.
 
Az Állam ebben a pillanatban beépíti a konvergencia, a fenntárható államháztartás és pénzügyi stabilitás programba, a magyar lakosság egyharmadának közvetlen uzsorázására épülő gazdaságpolitikáját. Itt van a mi legnagyobb problémánk hiszen  ettől a pillanattól kezdve ellenérdekelté vált a Magyar Állam a lakossággal szemben.
 
De nem minden ment olyan zökkenőmentesen, mint ahogy azt eltervezték. hiszen a lakosság köréből a válság okozta trauma, mely érte Magyarországot nagy mértékben befolyásolta az állami konszolidációs program menetét. Hiszen az a réteg (adófizető állampolgár), akik kiszámolgatták, hogy két, három túlórával ki tudják fizetni törlesztő részleteiket hamar kilátástalan helyzetbe kerültek és saját kezűleg vetettek véget életüknek. Az egyre gyakoribb nem teljesülés miatt veszélybe került a konszolidációs program, ennek köszönhető Bajna Gordon és Oszkó Péter "színre" lépése.
 
Hiszen 2008-ban a Gyurcsány Ferenc vezette kormány vállalta az állami konszolidációt bármi áron, (emlékezzünk csak "lesz járulékos veszteség"), de veszélybe került, de nem a lakossági nem teljesítések, hanem a kereskedelmi bankokat kötelező kockázatkezelési tevékenységük miatt.
 
Bajnai Gordon és Oszkó Péter 2009 tavaszán törvénybe iktatja, hogy megtiltja a kereskedelmi bankok  egyoldalú szerződésmosósításának , ezzel az ügyfelek nyilvántartásainak kockázatkezelésének lelhetőségét, de a kamatokra vonatkozó részt érintetlenül hagyják.
Ezzel a lépésükkel "állítják talpra" az országot, mely nem más, mint a lakosság közel felének közvetlen uzsorázására épülő gazdaságpolitika folytatása, az állami konszolidációs program teljesülésének garanciája.
 
Állításaimat aggálytalan tartalmú tényközlő okiratok bizonyítják. A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet oknyomozásai, felderítették a teljes folyamatot és beleláttunk az Államhatalom "gondolkodásmódjába", tevékenységének elfogadhatatlan folyamataiba.
 
Feláldozhatóságra épülő, társadalmi rétegeket egymásra uszító, Államérdeket hamisan Nemzetérdekként való kommunikáció sértő és határozottan vissza kell utasítanunk.
Azért Államhatalom és nem kormány fogalmakat használjuk, mert jogfolytonossága kormányokon átívelő. Nem utolsó sorban a jelen regnáló Államhatalmi képviselet is tartja az elődei által megkezdett konszolidációs "programot" , mely a lakosság közel felének, mindannyian adófizető állampolgárainak, közvetlen uzsorázására épülő gazdaságpolitikát.
 
A fentiek ismeretében határozottan vissza kell utasítani, minden "mentés, devizahitel mentő", megsegítő, forintosító  nyilatkozatot, mert a magyar lakosság közel felét becsapták, feláldozhatóvá tették, megfosztották vagyonától, korlátlan kockázatokat vállaltattak velük.
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy bizonyítékaink egy részét, minden parlamenti párt megkapta, ezért elhatárolódunk minden, olyan kijelentésüktől, álláspontjuktól, mely nem a tényeken alapuló köztájékoztatást célozza. Nem azért kapták meg, hogy jó alkukat és paktumokat kössenek, hanem a magyar lakosság biztonságát garantálják, melyet mind a mai napig nem teljesítettek.
 
Egyesületünk ezért, és a nemzetközi felelősség megállapításának érdekében is, fordult a nemzetközi hatóságokhoz.
Grell Antal
B.É.CS.