2013.11.06.Varga Mihály és Rogán Antal a Magyar Állam uzsorára épülő gazdaságpolitika jogfolytonosságát garantálja.

A devizában-nyilvántarthatóság alapjainak szakbárbarbarizmusa, megerőszakolása folyik ismételten Államérdekből.

Azok, akik csak pénzintézeti felelősséget szajkózzák és értetlenül vagy szándékosan, tudatosan az Állami felelősséget nem tartják fontosnak megemlíteni, biztosítani akarják az Állam képviseletének, elkövetői rétegének büntethetetlenségét.

A fent említett két személy figyelmen kívül szándékozik hagyni a tényeket. Nem kívánja, és ezzel elődei megkezdett útját folytatja, az Európai Irányelveket és Jogokat, az Európai Bíróság 2013 évi döntését.(honlapunkon olvasható)

Továbbá nem vesz arról sem tudomást, hogy a pénzintézetek a "devizahitel" szerződéseknek nevezett valójában befektetési konstrukcióikat portfóliókba ("pénzügyi eszközeinek (vagyonelemeinek) összessége) "csomagolva" swap-polta. Mely csereügylet révén a tőketartozások befizetés nélkül is jelentős összegekkel csökkenni képesek, mely információt eltagadtak és mind a mai napig tagadnak a pénzintézetek.

A Magyar Állam jobban teljesít a feláldozhatóság terén, hiszen ötpárti parlamenti és parlamenten kívüli pártkonszenzus van abban a tekintetben, hogy a devizában nyilvántartott lakosságot ott is kell tartani, hiszen azonnal Államcsőd lenne a nem teljesítések miatt.

Ez egyetlen módon kerülhető el, de ezt csak akkor, ha majd a politikai gőgöt levetkőzött Államhatalom képviselete hajlandó lesz a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezettel tárgyaló asztalhoz ülni.

Amíg nem a Jog és Igazság, hanem a politikai haszonszerzés, a megalkuvás, a felelősség, a megalkuvás, a pénzügyi stabilitás, a megalkuvás, az uzsorára épülő fenntárható Államháztartás, a megalkuvás a mérvadó, addig nincs miről tárgyalni.

A nemzetközi eljárások , melyek megindultak el fogja töröltetni, ki fogja takarítani a politikai, gazdasági, pénzügyi szektort, nem utolsó sorban a hatósági fedezetet nyújtók, hivatal vesztései is be fognak következni.

Felhívom figyelmét a devizában.nyilvántartott és Államérdekből uzsorázott lakosságnak, hogy jogtalan követeléseknek ne tegyen eleget, és tartózkodjon az árfolyamrögzítés igénybevételétől.

Ismételten felhívom mindenki figyelmét, a banki kimunkált kimutatások, azok nem devizatőke-nyilvántartások, ezért nem lehet a pénzintézet által egyoldalúan közölt iratokat, aggálytalan tartalmú tényközlő okiratoknak minősíteni.

A pénzintézetek nem tudnak és nem is akarnak valós adatokat közölni, mert abban a pillanatban lelepleződnének ügyfeleik előtt.

Ha a Magyar Állam képviselete (itt a magyar Országgyűlés értendő) nem változtat álláspontján és nem hajlandó tudomásiul venni, hogy lepleződött, akkor Európa Óriásának égisze alatt levezényelt, a horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség tevékenységéhez hasonló folyamatoknak lehetünk szem és fültanúi hamarosan Magyarországon.

Grell Antal
B.É.CS.