2014.03.11.Az Állami fedezet lelepleződött.

Aki még nem igazán értette volna meg. A bíróságok, ügyészségek, magánközjegyzői kamara, végrehajtói kamara, ügyvédi kamara, nem utolsó sorban a parlamenti képviselők mindegyike megbukott.Az Állami fedezet teljes egészében lelepleződött. Az elkövetői rétegnek és cinkosaiknak nincs magyarázata arra az egyszerű kérdésre, miért tagadták el a hatályban lévő törvények meglétét?

 

Amíg egyesek saját sértődöttségükkel vannak elfoglalva, addig tájékoztatok, mindenkit, hogy sikerült felderítenünk, azokat az eltagadott és bújtatott törvényi rendelkezéseket, melyek ékesen bizonyítják a szándékos Állami fedezettel történő UZSORÁZÁST, melyről a 2006-2014-es parlamenti ciklusokban részvevők, minden tagja tud és tudott.A már végrehajtottak, is nagy figyelemmel olvassák és tájékozódjanak honlapunkról, mert közzé tettük. Készülőben van egy tájékoztató jellegű anyag is, melyből közérthetővé válik a nyilvánosság elé tárt dokumentum.

 

'A Banknak, mint hitelezőnek az ingatlan típusú fedezeteken lévő követelésállománya a hitelbiztosítéki érték adott %-ig vehető figyelembe, mint fedezet... mely érték miatt a céltartalék képzési kötelezettsége keletkezik, keletkezhet... Ez a törvényi szabályozás a fedezetlenség elkerülését a prudens banki működést biztosítja, segíti elő !
Innen rántották be szerződéseinkbe a hitelbiztosítéki érték alatti elszámolást, mely esetben ismét az erőfölénnyel való visszaélés, illetve a pénzügyi és jogi ismeretek hiányának a maximális kihasználása történt... látszólagos pénzügyi felügyelet "bábáskodása" mellett...
"

 

A jelenlegi parlamenti ciklus még tart. Ha maradt emberi méltóság szikrája a magukat parlamenti képviselőknek nevezőkben azonnal és haladéktalanul aláírják a parlament rendkívüli ülésnapjának összehívására alkalmas indítványt!Személyes megjegyzés: na ebből látszik igazán "ki hová igazolt át."

Grell Antal

B.É.CS.