2014.05.02.A jog hálójában!

Elképesztő, ellentmondásoktól hemzsegő szakértői véleményeknek álcázott "valakik", nevüket már nem vállalók "meg szak-értenek".

Igazság szerint nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre, hogy pótoljuk a lakosság pénzügyi ismereteinek hiányát, mert látva a folyamatokat, szakbarbárok nyilatkozatait nem számíthatunk valós, törvények, a jog által garantált intézkedésre.

Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy a Kúriai újabb jogmegsemmisítő határozatát már megírták, csak még nincs itt az ideje, hogy nyilvánosságra hozzák. Akik a hatalmi ágakban bízva nem cselekszenek, azok nagy hibát követnek el.

A törvény alkalmazása pontosan, olyan, mint egy emberi test feltérképezése és gyógyulásának kulcsa. Nem lehet az életfunkciókat külön-külön kezelve a felépülést garantálni, mint, ahogy nem helyettesíthetők törvényi helyek vagy ágak egy másikkal sem.

A törvényalkalmazásakor egy ügy minden részletére kiterjedő törvényi helyek és jogszabályok összessége adja meg a világos és egyértelmű válaszokat.

Amit ma Magyarországon jogalkalmazásnak tekintenek, neveznek egyesek, az nem más, mint "feles" törvényalkalmazás, nem utolsó sorban csak az egyik félre hátrányos, kötelezettségeket rovó, ellenben lehetőségeit eltagadó igazságszolgáltatásnak semmiképpen nem nevezhető jogalkalmazás zajlik.

Minden esetben felmerül a kérdés sokakban, de miért? A válsz nagyon egyszerű, nehéz megemészteni, sokaknak meghaladja ingerküszöbét.

Mert a Magyar Állammal kerültünk szembe, érdekellentét van köztünk. Amíg az állam, hatóságain keresztül mindent elkövet a 2008-óta felépített pénzügyi stabilitás megőrzéséért, addig a lakosság adósrabszolgaság, az uzsoráztatás megszüntetéséért, felszámolásáért küzd.

A Magyar Állam vélt vagy valós gazdasági lehetőségekért, képes feláldozni a lakosság közel felét, ehhez felhasználja a többségi társadalom tudatlanságát, megvezethetőségét, közgazdászoknak nevezett, de valójában érdekgazdaszókká silányodott embereket, a médiát, nem utolsó sorban szimpatikusnak vélt pártkatonákat és civil szervezeteket, érdekvédőket.

Én nagyon megdöbbentem,, azon, hogy bírókat tárgyalások alkalmával kell felvilágosítani törvényi helyekről, jogszabályok meglétéről, annak szorosan az ügyhöz fűződő elkerülhetetlen alkalmazásától.

Azt sem lehet figyelmen kívül, hagyni bár egyesek nagyon szeretnék, hogy azok akik a bizonyos elátkozott rendszerekben ott ültek a törvénykezésben, annak végrehajtását, alkalmazását felügyelték, azok, mind a mai napig ott vannak.

Olyan abnormális tevékenységet folytatnak a jogalkalmazás területén ma Magyarországon, mely minden képzeletet felülmúl. Harminc, negyven éve végrehajtásból, közjegyzői okiratokat kiállító, felelősségét, törvényes működésüket soha nem felügyeltek garázdálkodhatnak.

Mert ez az érdeke a Magyar Államnak. Mérhetetlen kapzsiságuk miatti felelősségüket nem kívánták és nem kívánják vállalni. De lelepleződtek, csak ép-ésszel fel kéne fogni, megérteni, felvérteződni tudással, akkor és csak akkor lehet meghátrálásra kényszeríteni az elkövetői réteget.

különben:.............

Grell Antal
B.É.CS.