2014.05.10."A nemzetközi helyzet fokozódik!"

Szánalmas és egyben vérlázító, amit ma meglehet tenni Magyarországon. Az mellett, hogy folyamatosan hergelve van a többségi társadalom bedobott hírekkel, de érdemi intézkedések nélkül magára vannak hagyva az emberek, figyelmen kívül hagyva a meglévő törvények, jogfosztottá válik, mindenki, akinek a köztudatban "devizahitelnek" nevezett pénzügyi terméket bocsátottak rendelkezésére. 1997 évi XXX. törvény egyértelműen rögzíti, kimondja, szabályozza, hogy a hitelbiztosítéki értéken, pontosabban annak 70%-án felüli követelés lehetetlen.

Tehát a ha több deviza van jelen egy ügyletben a kockázatkezelés kötelező a pénzintézetekre nézve, így soha nem válhat fedezetlenné egy ingatlannal fedezett jelzáloghitel. HA a pénzintézet ezen felül követel, nyerészkedik, az uzsorának számít. Az 1997 évi XXX. törvény betartását a pénzügyi felügyeletnek folyamatosan és a lehető legszigorúbban ellenőriznie kell, nem lehetősége, kötelezettsége. Amit ma Magyarországon jogalkalmazásnak tekintenek, neveznek egyesek, az nem más, mint "feles" törvényalkalmazás, nem utolsó sorban csak az egyik félre hátrányos, kötelezettségeket rovó, ellenben lehetőségeit eltagadó igazságszolgáltatásnak semmiképpen nem nevezhető jogalkalmazás zajlik.

A Magyar Állammal kerültünk szembe, érdekellentét van köztünk. Amíg az állam, hatóságain keresztül mindent elkövet a 2008-óta felépített pénzügyi stabilitás megőrzéséért, addig a lakosság adósrabszolgaság, az uzsoráztatás megszüntetéséért, felszámolásáért küzd. Olyan abnormális tevékenységet folytatnak a jogalkalmazás területén ma Magyarországon, mely minden képzeletet felülmúl. Harminc, negyven éve végrehajtásból, közjegyzői okiratokat kiállító, felelősségét, törvényes működésüket soha nem felügyeltek garázdálkodhatnak..A Magyar Állam vélt vagy valós gazdasági lehetőségekért, képes feláldozni a lakosság közel felét, ehhez felhasználja a többségi társadalom tudatlanságát, megvezethetőségét, közgazdászoknak nevezett, de valójában érdekgazdaszókká silányodott embereket, a médiát, nem utolsó sorban szimpatikusnak vélt pártkatonákat és civil szervezeteket, érdekvédőket.

Megoldás egyszerűbb, mint az gondolnák sokan. Be kell tartani és tartatni a meglévő törvényeket! Egyetemleges törvényi alkalmazás szükséges. jht, ptk, btk, bszt,

Ez állami felelősség.

Szemérmetlenül bírálni mernek közel négymillió embert. Nem önmagában az árfolyamváltozás, hanem annak mértéke és nem a THM öli az embereket, lehetetlenít el milliókat, hanem a korlátlan kockázatlávalás, mely soha nem volt a pénzintézeteknek és az uzsora. Visszautasítom, hogy a devizában nyilvántartott milliók, adományt, megmentést követelnének. Ezzel ellentétben jogot és igazságot, jogfosztott állapotuk felszámolását követelik.

Egyszerűen hazug és visszataszító, hogy arról kell egyáltalán vitát folytatni, hogy be lehet és be kell-e tartani törvényeket, ha a Magyar Államnak ez érdeksérelemmel jár?

Ezzel van a probléma, hogy a jogállam felfüggeszthető.

A közokiratban foglaltakra nyugodtan támaszkodhattak az ügyfelek, hiszen abban rögzítettek, védelmet és kiszámíthatóságot biztosították. Arról meg ne a szerencsétlenül jártak tehessenek már, hogy az Állami Pénzügyi Felügyelet, elvárásból, megfelelőségi kényszerből és fenntarthatóságból, szemet hunyt és mai napig "cselekvőképtelenné" teszi a pénzügyi stabilitási program.

A nemzetközi botrány "kódolva" van.

Nem tudom eldönteni, hogy most örüljek vagy bánkódjak azért, mert egyes "közgazdászok" kezdik átvenni, terjeszteni álláspontunkat, melyet 2011-óta a Bankcsapda tényfeltáró és oknyomozó-csoportja nyilvánosságra hozott.

Igaz mindezt sajátjukként kezelt információkként teszik, bizonyos részleteit pedig még mindig elferdítik a valós eseményeknek, de azért érzékelhető, hogy elkezdtek kullogni utánunk.

Egzisztencia féltésük még mindig befolyásolja álláspontjukat, de érzékelik ők is, hogy tovább nem lehet elhallgatni a folyamatokat meghatározó tényeket. Ugyanez a jelenség észrevehető az Európai Unióban is, hiszen elkezdték "megsimogatni" a Magyar Állam "buksiját" nagyon jó ütemben halad a pénzügyi stabilitási program, csak így tovább. Nem lennék meglepődve, ha rövid időn belül a különböző, nagy hitelminősítő intézetek, melyeknek tekintélye megcsorbult ugyan a 2008-as válság miatt, de ítéleteikre még mindig figyelnek a piacok, "felminősítenék" hazánkat.

Az Európa Tanács kezdi komolyan venni annak lehetőségét, hogy az Európai közösségre veszélyt jelent a Magyarországon alkalmazott, a tagállamokhoz képest sokkal nagyobb arányban a lakosság részére értékesített pénzügyi termék. Hiszen az Európa Központi Bank tevékenysége és a nemzeti bankok kartellje lelepleződött.

A jogvédelmet hangoztató Európai közösség égisze alatt tevékenykedő Európai Központi Bank, nemzeti bankoknak kötelezővé tett programjaiba belefér, elfogadott ezrek, tízezrek halála, milliók ellehetetlenítése. Ha kell erőnek, erejével, de végre kell hajtani. (lásd Ukrajna)

Grell Antal
B.É.CS.