2014.09.05.A Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank a devizahitelezésen keresztül a magyar családokon nyerészkedett !

Korábban számtalan alkalommal jeleztük, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Állam rendkívüli jobban teljesítéséhez, így a rekord méretű devizatartalékhoz is, magyar emberek vére tapad ...

Kijelentettük, hogy a kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás, legnagyobb nyertese a Magyar Nemzeti Bank !

Kijelentettük, hogy a forint spekulációs támadás áldozata !

Kijelentettük, hogy a deviza alapú szerződések a banküzemi módszerek ismeretében - az árfolyam típusú kockázatok kezelésére tekintettel - uzsorás szerződéseket takarnak !

Kijelentettük, hogy az intervenciós sáv 2008. február 26. napján való eltörlése a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Állam előre megfontolt szándékát igazolja a magyar devizahiteles családokkal szemben... /ezen időpontban Magyarország már súlyos csődhelyzetben volt, az euró bevezetése nyilvánvalóan hamis és hazug hivatkozás ! ....Magyarország pénzügyi stabilitása nem az intervenciós sáv eltörlése és az IMF hitelfelvétel közötti 6 hónapos időintervallumban ingott meg/

Kijelentettük, hogy a 2008-as EU és IMF hitel 20 milliárd euró - teljes egészében MNB kezelés alá rendelve - a forint elleni manipulációs befektetések forrása !

Kijelentettük, hogy az MNB mérlegadataiban tetten érhető a forint elleni spekuláció, az árfolyam típusú nyereség sok ezer milliárdos hozama !

... kijelentéseinket sem az MNB, sem a Magyar Állam nem cáfolja.

Falus Zsolt Ferenc