2014.12.06.Amerika szerint a korrupció fogalomtárába beletartozik.

Azt gondolom le kell fordítanom a korrupcióról alkotott és közértelmezésben nem használt fogalmakat, mely Amerika szerint a korrupció fogalomtárába beletartozik.

Érdekcsoportoknak (bankszektor) előnyére tesz vagy nem tesz valamit a hatóság. KORRUPCIÓ

A Magyar Állam hatóságain keresztül érdekcsoportok érdekében megtilt vagy gátol eljárásokat megindítani, vagy vizsgálati szakaszba helyezni....KORRUPCIÓ,

Megindított ügyészségi eljárást, ügyész "megfenyítésével" rábír, kényszerít, saját korábbi álláspontjával ellentétes döntésének meghozatalára. KORRUPCIÓ

Legfelsőbb Bíróság (Magyarország esetében a Kúria) pénzügyi érdek, stabilitás érdekében állam által megrendelt jogegységi határozatok meghozatala, döntések ellenmondásától sem visszarettenve. KORRUPCIÓ

Magyar Állam képviseletében feláldozhatóvá tenni a lakosságot, vagy egy rétegét, puszta nyereségvágyból, büntetőjogi felelősség elkerülésének érdekében KORRUPCIÓ

"Kiegyezés" után a biztosítási pénzek szétosztása, ellopása, majd a lakosság teljes vagyonára való végrehajtás megindítása. KORRUPCIÓ

Grell Antal
B.É.CS.