2017.01.17.A jegybanki és állami tevékenységnek köszönhetően a lakosságnak óriási árat kell fizetnie! (Ha kell az életével)

A Nemzetközi Valutaalap és az Európai Közösségtől sem merte azt az arcátlanságot megcsinálni, melyre egy magyar ügyvédi iroda bátorkodott! Fenyegetéssel, zsarolással kívánja elhallgattatni, azon keveseket kik, éveken át tanulmányozva és tanulva a banküzem működését, összefüggéseket és ok-okozati tényeket megértve, rájöttek a Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank saját büntetőjogi felelősségük elkerülése okán feláldozta a magyar lakosságot!

A magyar politikai közélet szereplői 2008 óta, pártállástól függetlenül tevőlegesen vagy hallgatólagos beleegyezésük okán fedezi az állami árfolyam-spekulációt, pontosabban a lakosságellenes gazdaságélénkítést!

Nincs ma Magyarországon olyan parlamenti képviselő, aki ne mocskolódott volna be, hiszen pontosan tudják, hogy "párdarab" stadion, autópálya, kisvasút építéssel nem lehet gazdasági növekedést elérni! Viszont a forint elleni spekulációval, forint elleni befektetéssel valós gazdasági tevékenység nélkül is (pusztán az árfolyamnyereség realizálása okán) milliárdos nagyságrendű állami bevétel érhető el.

Két dolognak kell egy időben bekövetkeznie, hogy realizálható milliárdok "képződjenek"!

Az első, hogy a Nemzeti Bankot (MNB) felhasználva, ellenérdekelté téve a forint gyengülésében legyen érdekelt!

A második: legyen széles társadalmi réteg vagy nagy gazdasági erővel rendelkező szereplők,(vagy mindkettő) akik idegen devizában vannak eladósítva!

Ha mindkét lehetőség fennáll, akkor már csak az árfolyamvédelmet kell kiiktatni (intervenciós sáv), hogy a Jegybanknak ne legyen kötelező a beavatkozás a devizaárfolyamok egymáshoz képest való minél nagyobb elszakadásának megakadályozására! Sőt saját devizatartalékának gyarapítása érdekében (bennfentes információk) alakítani tudja a forint gyengülésének ütemét, a kiszemelt devizákhoz képest!

Hogy miért nem volt és ma sem veszélyes a Jegybanki tevékenység a magyar bankrendszerre? - Hát pusztán azért, mert a morális kockázatokat rejtő bankrendszernek nem okozott károkat az árfolyamváltozás, hiszen a központi bankok/kormányok garanciavállalásával, a nemzetközi pénzpiaci szereplők bevonásával a kockázatokat kezelték!

De a jegybanki és állami tevékenységnek köszönhetően a lakosságnak óriási árat kell fizetnie! (Ha kell az életével)

A 2012-es végtörlesztés lehetőségével a nagy gazdasági érdekekkel, befolyással bíró adósokat a Magyar Állam kiengedte az állami konszolidáció terhe alól, hiszen a "program" első szakasza 2010-ben lezárult!

De mivel az államnak és a jegybanknak soha nem látott realizált nyeresége keletkezett és keletkezik mai napig is, a korlátlan nyereségvágy győzött a józan ítélőképesség felett és mészárlásba kezdtek!

Azt felejti el a nyerészkedő, hogy mindazok, akiktől elveszi mindenét szabaddá válnak, hiszen már nincs veszteni valójuk!

Éppen ezért a zsarolás, fenyegetés, koncepciós perek nem fognak eredményre vezetni! Pontosabban azt kockáztatják, melyet oly nagyon kerültek 2008 óta! Azt a sorsot kapják, melyet a lakosság nagy-többségének szántak!

Grell Antal 

B.É.CS.

ui_ezért állítom, hogy nincs jobb és nincs bal, csak tolvaj!