2017.02.06. „ki kell lőni”!?

Makai Lajos és a korrupt, elfogult barátai azon gondolkodjon el, akkor mi lesz, ha majd a lakosság is azon kezd el gondolkodni, „ki kell lőni”!?

Nyilvánvaló, hogy nem beszélhetünk bírói függetlenségről, amikor összeülve, azon tanakodnak különböző bírói fórumokon, hogyan kell kirabolni a magyar lakosságot! Feláldozva az állam és a jegybank konszolidációjának oltárán!

Ezért történhet meg, hogy jogellenesen felfüggesztenek bank ellen folyamatban lévő végrehajtást, miközben a meglopott lakosság ellen folyhatnak a jogellenes végrehajtások!

Mindezek után, ki az aki nyugodtan aláveti magát egy tárgyalás alkalmával egy bíróság, törvényszék, ítélőtábla, Kúria, Alkotmánybíróság döntésének?

Rohad az állam, rohadnak a hatalmi ágak és rohad az értelmezhetetlen bírói gyakorlat! Hát már ott tartunk, hogy nem is kell a banknak jogi képviselet, mert a bíró ellátja!

Védik az uzsorásokat, mert jól jövedelmez a jogalkotónak és a jogalkalmazónak - a forint spekulációjával - sorstalanságra ítélt emberek kifosztása!

Mindezek után mitől lehet legitimnek tekinteni Magyarországon bármelyik törvényszéket, bíróságot?

Igazság szerint az állam teljes apparátussal, hatalmi ágainak egy tömbé kovácsolásával, a lakosság jogérvényesítésének korlátozására, jogfosztottságának garantálására összpontosít!

Magyarország a pénzügyi dereguláció olyan szintjére lépett, mely az embert, mint fogyóeszközt - a gazdasági növekedés járulékos veszteségének tekinti - könyveli el!

Amit a dereguláció bajnokai, nyertesei nem vettek számításba - nem mérhető a rendszerkockázati programmal - az nem más, mint az ellehetetlenített, veszteni valója már nincs embernek a zsarolás hatástalan eszköz, mely olyan eltántoríthatatlan makacsságot gerjeszt, mely a zsarnok puszta létét is megkérdőjelezi!

Grell Antal

B.É.CS.

Ha ez Romániában történt volna, már nem sok bíró lenne szabadlábon!

Grell Antal fényképe.