2017.03.06. A hatalom MEGÜZENTE, hogy "NEM" kívánják FELFÜGGESZTENI a VÉGREHAJTÁSOKAT !

Ezek szerint teljesen mellékes a tény, hogy devizahitel ügyben, az Európai Bíróság előtt előzetes döntéshozatali eljárások vannak folyamatban...melyeknek kedvező kimenetele esetén, összedőlhetnek az uzsorás szerződéseken alapuló követelések !

Azonban, mivel a Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank meghatározó KULCSSZEREPET VÁLLALT a hazai DEVIZAHITELEZÉSBEN és ennek köszönhetően EZERMILLIÁRDOKAT KERESTEK a MAGYAR CSALÁDOKON, NEM KÍVÁNNAK ENGEDNI a NEMZETI UZSORÁBÓL !

Az összes érintett személynek és családjaiknak azt kell megértenie, hogy a MAGYAR ÁLLAM, mint jogalkotó által kialakított és a pénzügyi fogyasztók számára egyértelműen hátrányos döntések, törvények és MNB rendeletek, egyedülállóan kedvezőtlen jogszabályi környezet hátterében, ELFOGULTSÁG van !

... és ezzel most nem fogok népszerűségi versenyt nyerni, de azt is meg kell értenie mindekinek, hogy az érdekvédelem eddig soha nem volt, nincs és nem is lesz egységes deviza ügyben, mert az eltérő álláspontokon kívül, itt vannak egyéb törésvonalak is :

A határozott véleményem szerint, az egység kialakulásának akadályát képzi, hogy a mai napig olyan szereplők és csoportok kívánnak élenjárni ebben a problémában, akik valós támogatottsággal soha nem rendelkeztek és jelenleg sem rendelkeznek, valamint olyanok akiket az ismereteik és képességeik súlyos hiányosságai akadályoznak, illetve korlátoznak abban, hogy megfelelően érzékeljék a közös probléma forrását, de vannak itt jószemű és rosszindulatú dilettánsok is... és nyilván vannak olyanok is, akiket ide küldtek és beépültek bomlasztani (ezek az állami illetve jegybanki felelősségét érdemben soha nem támadják) !

Azonban az érintettek egységesítésére és összefogására törekedni kell azoknak, akik a deviza ügyben megnyugtató és végleges megoldást akarnak !

Az egység kialakulásának alapjait, az alábbiakban való egyetértés jelentheti :

-A Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank nem a devizahitelesek megmentésében, hanem éppen a kifosztásában (végrehajtási eljárások) érdekelt pénzpiaci szereplő !

-A Magyar Nemzeti Bank eladta a hátát idegen devizában, mely során a forinterősödés veszteséget, míg a forintgyengülés nyereséget, árfolyamnyereséget eredményezett számára és ez a nyereség EZERMILLIÁRDOKBAN mérhető, mely a MÉRLEGADATOKBAN is megjelent !

-A forint árfolyam erősödésével szemben -mérlegadatai alapján- pénzügyileg ellenérdekelt MNB, eláruta a pénzügyi fogyasztók tömegeit, azaz magyar családok százezreit és véleményem szerint a Magyar Államot és vezető tisztségviselőit a devizahitelezésben való súlyosan spekulatív szerepvállalás miatt, kártérítési- és büntetőjogi felelősség terheli !

-Itt már csak a totálisan kifosztott tömegek jogos felháborodása hozhat fordulatot devizahitel ügyben !

... hát röviden ennyi

Szép napot kívánok !

Falus Zsolt Ferenc

B.É.CS.