2017.06.30. Számoljuk fel közösen az embervadászatot!

Kérdeztek, hát válaszolok!

A teljes politikai közélet elszakadt a magyar társadalomtól! Biztosan állíthatom, hiszen csak vissza kell tekinteni az elmúlt egy évre:

Milyen törvények és javaslatok kerültek a parlament elé csak az elmúlt egy évben, mely a lakosságról, társadalmi csoportokról, az élet bármely területén könnyítette volna vagy legalábbis élhetőbbé tette volna Magyarországot?

Semmilyen!!!!

A kormánypártok civil szervezettekkel, Soros Györggyel, Brüsszel megállításával, plakáttörvénnyel volt/van elfoglalva!

Az ellenzéknek nincs önálló gondolata kezdeményezése, hanem csak folyamatosan reagál a kormányzópártok kezdeményezéseire!

Amikor én személy szerint intézkedésekről teszek említést, akkor nem kívánok különbséget tenni, szavazótáborok, rétegek és sorsok között, hanem a közjó érdekében tett lépésekre gondolok!

Határozott álláspontom szerint Magyarországon, addig semmilyen akár pozitívnak mondható intézkedés, döntés sem lesz elfogadható, míg a nemzeti uzsorát fel nem számolják és nem kezdik el a lakosság konszolidációját!

Kezdhetnénk egy nemzeti minimummal, mely gátat szab a teljes ellehetetlenülésnek, a puszta lét megkérdőjelezhetőségének:

Teljesen elfogadhatatlan a bér és nyugdíjjárulékok 50%-ig terjedő létilthatósága, a folyószámlák inkasszója!

A felső plafon 20%-ra mérséklése elegendő kell legyen követelő félnek, nem kívánhatja adósa és családja halálát!?

Hiszen amikor végrehajtási eljárásokról beszélünk, akkor az nem egy személy - hanem adós-adóstárs, kezes bérének, nyugdíjának - tehát egy családon belül előfordulhat, hogy kettő, három stb. jövedelem forrás is létiltásra kerül! Ez a családok puszta létét veszélyezteti!

Nem utolsó sorban, aki ellen több végrehajtási eljárás is megindul, attól a jövedelmének,50%-t is levonhatják!

Továbbra sem értem a törvényalkotót, hogy nem képes felismerni, a jövedelmét elvesztő emberekről miért gondolja azt, hogy vállalják a vegetációt?

Akit sorstalanná tesznek, az felfogja számolni bejelentett állását, ha teheti elhagyja hazáját! Egyre több helyről pedig már hallható - a nyugdíjas kort elért felebarátaink is - mennek a fiatalok után vagy véget vetnek létüknek!

Szándékosan nem írtam életet, mert - lehet egyesek megtudnának élni 40.000Ft-ból - de a saját vagyonbevallásaik nem mutatják a példamutató késztetésüket!

Ami ma folyik a végrehajtási eljárások szabályozása körül, az embervadászat, nem pedig jogállami eszközök alkalmazása!

Tehát kedves hölgyek/urak ezért érdemes lenne és kell kezdeményezni a parlamenti rendkívüli ülés összehívását!

Grell Antal
B.É.CS.
ui_számoljuk fel közösen az embervadászatot, mert ez nem játék!