Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet, miért a bűnügyi vonal?

Mivel jelenleg állóháború van, nem történik, semmi ezért végig kell gondolni az, elmúl két év eseményeit és számot kell vetni.
Mindannyian tisztában vagyunk, hiszen elmondták, elmondtuk, hogy óriási ellenérdekeltség, sőt sejtéseink szerint titkosított paktum nyomaira bukkantunk, melyet nem szívesen kommentálnak, (de nagyon finoman fo

galmaztam) foggal-körömmel védenek, eltagadnak, elhallgatnak.

Ha minden rendbe lenne, akkor az első megnyilvánulás után, mely a bankok ellen irányult nyomozati cselekmények láncolatának kellett volna követnie, ehelyett kifulladt, már a (könyökömön jön ki) elcsépeltség és a teljes érdektelenségbe torkollott minden eddigi kezdeményezés.

Egy jól működő államban, mely nem a kiszolgáltatottságra és a kompromisszumokra, titkos paktumokra épülne és ez így is lenne, akkor már tőlünk zengene a hazai és a külföldi sajtó. Ez minden kezdeményezésre és az eddig elért eredményekre értendő, mindenkire, aki valaha is szót emelt.

De nem így történik! Az eddig feltárt eredmények alapján már nem arról kellene beszélnünk, hogy mi kellene, történjen, hanem arról kit és milyen mértékben kártalanítottak, a híradókból pedig ömlenie kellene a híreknek, hogy mikor melyik bank, vezető beosztású emberét fogták el és kik ellen van elfogatóparancs érvényben!

De, ha csak azt vesszük példaként, hat tudomásom vagy gyanú van arra, hogy a szomszédomban drogot árulnak, megteszem a feljelentésemet, (akkor a mai Főügyészség álláspontja szerint) nem elegendő feltételeznem, hanem el is kellene fognom őket, tetten érnem és akkor el kezdenek nyomozni. Tisztelt honfitársaim ugye milyen felháborító ennek az egyszerű példának az alapján az elutasítás indoklása? Pedig jelen pillanatban ezt teszi azzal, hogy aggálytalan tartalmú tényközlő okiratokkal, három különböző banktól, mely átadásra került a nyomozóhatóságok részére teszi ezt.

Elfogadhatónak tartja azt miután a bankok lelepleződtek egyesével, (nem megtértek és bevallották), külön-külön, hogy a bank nem csalt, okiratot hamisított, kettős könyvelt, sikkasztott, ügyfeleit „megsikkasztotta”, hanem „orvosolta a bank ezt a problémát”. Újabb példa, ha egy üzletvezető, vállalkozó, könyvelő, magán személy stb. nem valós adatokat közöl az APEH-al, tehát adóbevallásnál nem valós adatokat közöl, ha rájön a hatóság, akkor nem büntethető, hiszen csak tévedett, majd orvosolja? Tehát összefoglalva a jelen pillanatban börtönre ítélt sikkasztó, csaló, rabló elkövetőket el kell engedni, hiszen csak tévedtek!

A fentiek tükrében feltehető a kérdés: van valaki, aki leülne egyezkedni egy olyan személlyel, intézménnyel, aki tévedésbe tartotta, átverte, kirabolta? Bizalommal tudna elfogadni, aláírni ezek után bármilyen későbbi ajánlatott, egyezményt? Ugye, hogy nem.

Meg nem erősített hírek szerint (azt hányan tudják), hogy nemzetközi elfogató parancs van az Ersteleasing volt egyik igazgatója ellen, hogy az Erste hamisította a ……. az anyacég felé. (ha valakit érdekel, járjon utána).

A hazai bankok egytől- egyig kivéreztetésre ítéltettek! Mert ezzel a rabló hadjáratukkal, a mértéktelen kapzsiságukkal, olyan bizalomvesztést szenvedtek el állítottak elő maguknak, melyet soha nem fognak tudni helyre állítani ezekkel a jelenlegi vezetőkkel, tulajdonosi háttérrel és a rablóbanda-szövetség tagjaival. De csak a vak nem látja, hogy ennek igen kíméletlen jelei láthatóak már. A hitelezés teljesen leállt, de nem azért, mert félnek a bankok kihelyezni hiteleiket, hanem azért, mert senki Magyarországon nem akarja feláldozni, családját, tulajdonát, életét.

A magyar ember megtanulta egy életre a bank rosszabb, mint a félkarú rabló, mert, azon van esély nyerni, még ha kevés is, de bankhiteltől megszabadulni szinte lehetetlen. Nem hiába az összerablott forintokat devizában nyilvántartva a Magyar Nemzeti Bankban fialtatják megint a magyar állam és a mi kárunkra. Ezzel vált ellenérdekelté és lett a Magyar Nemzeti Bank a svájci jegybank leányvállalata, mert forinterősödésnél veszteséget, gyengülésnél nyereséget képez. Milyen nemzeti jegybank az mely ellenérdekelt a hazai fizetőeszköze erősödésének, és lakosságának? Hogyan nevezhető függetlennek, ha ellenérdekelt?

Felhívom a figyelmet arra is a deviza nem keverendő a valutával, mert ezzel a fogalomkeveréssel is a figyelem elterelés a célja a bankoknak!

De említsük meg az összefogás lehetőségeit is. Sokan sokféleképpen emlegetik ennek lehetőségét. Vizsgáljuk meg a fentiek tudatában, milyen lehetőségek megegyezések mentén lehetne úgymond összefogni. Egy vonal mentén tudom elképzelni ennek lehetőségét. A célt, azt nem vitatnám, hiszen abban mindenki egyet ért, véget kell vetni ennek a rablóbanda-hadjáratnak.

Az első lépés, a valós devizatőke-nyilvántartások után (melyeken a swap ügyletet végrehajtották) minden devizahitel károsultnak tisztázódik a valós tartozása. A Kasler Árpád perének jogerős ítélete alapján jóváírják az összegeket a bankok az összes nyilvántartott számlán. Ebben a pillanatban kiderül mi a jogos és a jogtalan követelés. Mivel, hogy tisztán, átláthatóak lettek a követelések, eldönthető, hogy kinek éri meg az elsétálási joggal való élésnek lehetősége. Bár élek a gyanúperrel, hogy, ha fent említett két cselekményt, ha végrehajtják, akkor nem sok esély marad az utolsó igénybevételére, hiszen azt már tudjuk, hogy az „annyi-nem annyi”, de fent lehet tartani, mint lehetőséget.

De folyamatos a megerősítés a külföldi anyabankok részéről is bár eddig nyíltan nem, de különböző megkeresések alapján igen véleményük, egyértelmű, egyhangú ugyanazt mondják, „ezt, ha nálunk csinálták volna meg súlyos börtön évekre számíthatnának az elkövetőik”. A nálunk az országokra értendő. Amit még érdekesebb ismerik ezt a deviza-nyilvántarthatóságot (anyabankok megnevezése nélkül) tőzsdei mutatvány, nem létező, virtuális, amit csak tartozás ki írásánál vesznek igénybe, napokra, de hitelt ebben nem adható mert az sehogy sem definiálható.

Összegezve a fent leírtakat kedves harcos/sorstársak miért térnénk le a bűnügyi vonalról? Mikor, ha lassan is, de napról-napra beigazolódnak állításaink, hogy helyesek, visszaigazolások most már egyre több helyről érkeznek. nem véletlenül kerestük meg a kanadai nagykövetséget és adtuk át az eddig feltárt adatokat és bizonyítékokat, mely a magyar nyomozóhatóságok polcain már, hónapok óta porosodnak.

Ezt a gondolatsort nem vitaindítónak szánom, érveléseim remélem elfogadhatóak. Hiszen a rendelkezésünkre álló információk birtokában az elfogadható csak a minden devizahitel „megsikkasztott” kártalanítása az összes érintett felelősségre vonása, úgy járjanak el a hatóságok a bankokkal szemben, mint, ahogy ők tették ezt sorstársainkkal, akik már nem lehetnek köztünk, könyörtelenül!

Tisztelettel: Grell Antal

Aki hazudik az lop, aki hazudik az csal

A bankok az elszenvedett bizalomvesztésért megdolgoztak, hazudtak és csaltak. A csalás következményeit magyar emberéletekben tudjuk mérni, tömeges haláleseteket idézett elő a hazai pénzügyi szektor, az egekig magasztalt pénzügyi elit.

Most nem áll az alku, nincs lehetőség arra, hogy a kisebb a kevesebb érdeksérelemmel járó, az elkövetők számára fájdalommen

tes megoldás kerüljön elfogadásra.
Nem szabad megengedni, hogy megint titkos alkuk és paktumok szülessenek a fejünk felett, most kedves sorstársak a várva várt elszámoltatás kell bekövetkezzen és Magyarország megújulásának ez az egyetlenegy lehetősége, itt a bankok és a teljes hazai pénzügyi szektor tekintetében oda a becsület, oda a tisztességességnek a vélelme is.

A személyi felelősségek megállapíthatóak, az elkövetett mulasztások egyértelműek. Ezért nem a sértettektől kell további engedményeket, megalkuvásokat elvárni és nem riogatni kell őket, hogy egy még rosszabb bekövetkeztével is számolniuk kell, hanem most egy társadalmi csoportot, egy ügyfélcsoportot kell kártalanítani, kárpótolni.
A számonkérést, felelősségre vonást akkor nevezhetjük majd sikeresnek, ha „szemet szemért, fogat fogért” alapon fog megtörténni, azaz ha a felelősök teljes vagyonelkobzásával is jár.

Az a véleményem, hogy a hatalmilag irányított megoldások egyike a szerződések semmisé nyilvánításának a lehetősége, ez a kisebb és kevesebb érdeksérelemmel járó következmény, a baj az, hogy ez a megoldóképlet időn túli lett …
Ez már nem alternatíva százezreknek vagy akár millióknak, mert a társadalmon ütött csapás, vágás túl mélyre szaladt… az elkerülhetetlen vég be fog következni, késleltetése értelmetlen és felesleges.

Az elfogadhatatlan, hogy nemzetérdekből, államérdekből nemzetstratégia, gazdaságpolitika lett a társadalom valós érdekérvényesítésre képtelen rétegének a kifosztása, vagyontalanná tétele.

Fokozott óvatossággal kell most értékelni minden velünk kapcsolatban felmerült hatalmi segítséget, mert „uzsorásaink nagyon nem szeretnének az adósainkká válni”, pedig erre minden esélyünk megvan !

Tisztelettel : Falus Zsolt Ferenc