Tizenkétezermilliárd kontra négymillió!

Tisztelt honfitársaim egyeseknek, az egyenlőbbeknek ezek csak számok, sorok, bekezdések. De nekünk emberek, sorsok, életek.

Vajon mennyit ér egy emberélet? Fel tudnánk-e emelni egy aranytömbben? Vagy rá tudnánk-e helyezni egy olyan mérlegre, ahol aranyban megadná ennek a súlyos tehernek az értékét?

 

Kérdéseim nem légből kapottak, hanem a 2012. november 10. MNB. nyíltnapján szerzett tapasztalataim alapján teszem fel. Mert Mi körbementünk. Mert körbevezettek, és mert akartuk, hogy körbevezessenek. A látottak alapján nem hiszem, hogy kérdés lenne, aki ilyen körülmények közt „kénytelen” végezni munkáját, annak szociális érzéke megkopik.

 

Arany és diófa homlokzat, nagytárgyaló, kistárgyaló, parketta és márvány, egyedi és utánozhatatlan. Még talán élvezetem is volna, ha nem tudnám, hogy kinek a „házában”, milyen érdekeket képviselő épületben vagyok. lehet munkahelyi ártalom, de nem tudtam nem észrevenni a menyezettben és falakban lévő kamerák, mikrofonok tömkelegét, kivéve egy helységet, mely nem másé, mint S. András gyanúsítotté. De az ő „lakja” külön védelmet érdemelt.

 

De egyvalami azért megtudtunk az épületről, (melyet eddig nem tudtam), hogy börtön volt. Ez azért egy picit megnyugvással töltött el, egy picit a sors iróniájának, egy picit egy jelnek vettem, hiszen oda valók az ott tevékenykedők.

 

A meghirdetett, nyílt nap alakalmából mindenki unszolt minket, hogy kérdezzünk nyugodtan, míg fel nem tettük kérdéseinket. A felhívásban ugyanis nem volt kérdéskorlátozói lista. A végső hitelezői szerepkör elérésének, S. András áldozatos munkájának gyümölcséről nem elfogadható az érdeklődés. Tudja-e valaki mi a kamat?- válaszunk uzsoraelem! Ez sem volt a szerintük lehetséges válaszok között.

 

Én nagyon reménykedtem, hogy egy nyílt nap alkalmából találkozhatom személyesen Magyarország „géniuszával”. Nagyon vártam, hogy visszakapom azt a 20Ft-os. érmét, melyet petíciónk átadásakor mellékeltem szemléltető eszközként, hogy mi is az a forint. Voltam már intézménylátogatáson, a létesítmény vezetője általában jelen volt és büszkén számolt be elért eredményeiről, sőt előjognak tartotta, hogy Ő személyesen kalauzoljon körbe és tájékoztasson.

Az MNB. vezetői, lemondtak ennek jogáról. Miért nem tartják fontosnak az emberekkel való kontaktust és miért nem vállalják elért eredményeiket személyesen? Talán nem is biztos, hogy az ő eredményeik? Talán nem büszkék munkásságukra? Talán, ha valóban a magyar emberek érdekeit képviselnék és nem ellenérdekelté, végső hitelezői szerepkört vállalóvá váltak volna.

 

Talán, ha Magyar Nemzeti Bankként működne, ha elnöke és „utánfutói” magyar emberek érdekeit képviselné, ha embereket, sorsokat, életeket látnának a számok mögött, akkor lehetne nevezni Magyar Nemzeti Banknak. Hiszen az intézmény vezetőjének erkölcsössége tükröződik annak pozícióján, mely jelen pillanatban ellentétes a magyar nemzetével.

 

Befejezésképpen a sok rossz tapasztalatom ellenére az egyetlen jó dolog, mely megtörtént ismét együtt lehettem azokkal, sorsunk összeforrása miatt, akikre családom tagjaiként tekintek.  

 

Tisztelettel:Grell Antal

B.É.CS. sajtóreferens.

Ha elhiszitek, hogy képesek vagytok győzni!

„Előbújtak bunkereikből és meghátrálásra kényszerítették a teljes hazai bankrendszert”!

Ha nem is áttörő, de látványos meghátrálást tanúsítanak a rablóbanda-szövetség tagjai. Már nem mernek, a hazai általuk fizetett média adta lehetőségeiken belül sem közszereplést vállalni, hiszen akkor lehetőség lenne igen kínos helyzetbe kerülni. Jelen pillanatban válságstábok és titkos egyeztetések zajlanak, hogyan tovább.

 


Mára már felfoghatták, hogy nem tudnak minket meghátrálásra, feladásra kényszeríteni. Az is nyilvánvalóvá vált nem vagyunk megvehetők és nem vagyunk kifáraszthatóak sem. Táborunk pedig napról-napra, óráról-órára nő. Az emberek pedig kezdik felismerni saját magukban rejlő erőt, hiszen egymásra találnak, a felismerés, „hogy nem vagyok egyedül a világban” iszonyatos elszántságot és tenni akarást generál mindenkiben.

„A harcosok felemelik a harcképteleneket és felvértezik tudással” ezzel is gyarapítva azok számát, akik irányítani akarják saját sorsukat. Már nem csak arra figyelnek, hogy saját magukat mentsék, hanem arra is, hogy a másikat, ki még védtelen védelmezzék.

A múltban pedig oly szoros szövetségek, melyeket csak a profit és a pénz motivált bomladozik. Menekülnének, mint a patkány a léket kapott hajóról ezért már elkezdődött az egymásra mutogatás a felelősök keresése, vagy az áldozati bárány kijelölése. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az egyre feljebbről egyre bizalmasabb információk kiszivárgása.

Már érzik és tudják ez a helyzet nem tartható, de mint általában a kapzsiság a félelem is elvakít. Még mindig bíznak saját hazugságaik mentén felépített kártyavárukban, melynek alapja futóhomok. De porszem került a gépezetbe, mely egyre nagyobb dűneként tornyosulnak ezzel is megállítva a rablóbandát. Hiszen szövetséget nem pénzre, hanem bizalomra lehet építeni.

Drága harcostársak jó úton járunk! Ne fáradjatok, keressétek, sorstársaitokat vértezzétek fel őket tudással, mert ebben a harcban mindenkire szükség van. Számunkra értelmezhetetlen az, hogy nincs győzelem veszteségek nélkül. Mi nem hagyjuk, hogy bármelyikünket járulékos veszteségnek tekintse akárki is Magyarországon!

Hiszen tudjuk mindenki ellenérdekelt velünk szemben, mi pár ezren akarunk megvédeni hárommilliót. Mi pár ezren nem kisebb célt tűztünk ki, hogy magunk mellé állítsunk még hétmilliót.

Mi akarunk egyedül megregulázni egy olyan hatalmat, mely országokat irányít!

Tisztelettel: Grell Antal

 

Tudják meg, hogy tudjuk mit tettek és miért...

"A pénzintézetük jelenleg a kialakult helyzet reális értékelésére képtelen állapotban van. Okiratokkal tudom igazolni, hogy az Önök forrásszerző lehetőségei erősen korlátozottak, ami magatartásukra magyarázatot adhatna és ennek a körülménynek felróható lenne talán az is, hogy a források előállítására a „deviza swap” ügyleteket szinte kizárólag a Magyar Nemzeti Bankon keresztül biztosítják a többi hazai bankhoz hasonlóan, de ügyfelükként mint hátrányaim keletkezésének okát elfogadhatatlannak tartom.
Az MNB szerepe aggályos ügyletünkkel kapcsolatban, ha esetleg harmadik félként saját érdeke miatt, ragaszkodik a deviza nyilvántartás állandóságához, esetlegesen ez az Önök függőségi helyzetének a kihasználhatósága miatt következhetett be."

Mivel ok és okozat együtt járnak... cinkosok és vétkesek ellenérdekeltjeink, ezért tudatni kell velük, hogy tudják meg, hogy tudjuk mit tettek és miért...

F.Zs.

 

A milliós kanapé és az arcátlanok legendája!

A kérdés így hangzik: ültél-e már milliókon? Ha nem foglalj helyet nálunk és próbáld ki. Pedig a kérdés valójában ez lenne: Ültél-e már ezrek véráztatta miszlikbe aprított sorsán, milliók életének tönkretett jelképes bizonyítékán?

Az MNB sajtópropagandája egyszerű és hatásos, hiszen sokan nem gondolva másra csak az arany csillogására, papírhalmok újrahasznosításának lehetőségére és a szegénység és nélkülöző tömegek csak legendaként kezelésére meg is tették.

 

„Az MNB kimutatta, hogy egy öngyilkos ezermilliárdot ér, hozama kb. 3000 milliárd és 3000 halott”

 

Az arany mindig is elvette az emberek eszét, a csillogás megrészegítette, ezért fordult már a testvér-testvér ellen.

De mégis el akarják hitetni, látszatát kelteni, Mi értetek vagyunk, Mi védelmezőként járunk el, bár vannak, milliók kik rajta vesztenek, de Nálunk megengedett a feláldozhatók. Ha kérdezel, csak azt kérdezd, amit Mi szeretnénk, a választ soha nem firtasd, hiszen nem helyénvaló, nem hiszed az nem a Mi hibánk, a válasz nem megkérdőjelezhető, hiszen Mi MNB vagyunk a végső hitelező.

De ezt már tudjuk és azt is, hogy tudják, hogy tudjuk, de alattomosságból nem Ők azok kik jelesre vizsgáztak, hanem azok kik skatulyákat, civil oldalságot, az igazságot és a következetességet firtatni merik. Hiszen nem létezik jobb vagy baloldali hitelezés, mint ahogy nem létezik-e két formában, felfogásban sors vagy emberélet sem. Ezért nem létezhet valamilyen oldali érdekvédelem sem, mert az álszent és hazug.

 

Ebben a kérdéskörben egy dolog számit teszel ellene vagy nem. Szükségesnek tartjuk a megújulást, a szemléletváltást a mindennapi élet valamennyi területén. Számos régi, megcsontosodott konvenciót akarunk megváltoztatni, melyek dogmaként akadályozzák az igazság felfedését. Továbbá ebben a kérdésben nem vetődhet fel ideológia ellentét. Az igazság azok tényeken okiratokkal alátámasztott valóság. Akik pedig részt vettek benne azokat felelősségre kell vonni.

 

Vakság és megbocsátás, elkötelezettség és lojalitás nem férnek meg az igazság mellett.

 

Nincs kitaposva az ösvény előttünk, melyet választottunk, nekünk kell utat törnünk, nem feledve azt honnan indultunk és mi a célunk. Utunk során pedig egy erős és megtörhetetlen, következetes civil társadalmat kell felépítenünk.

 

Üdvözlettel: Grell Antal

B.É.CS. sajtóreferens