Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet Közleménye!

Tisztelt honfitársaim! Történelmi pillanatokat élünk meg napjainkban, bár az országos médiumok hallgatnak róla. Úgy is fogalmazhatnánk a második Trianon elkezdődött!

Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezetet azért keltjük életre, mert elérkezettnek látjuk az időt, hogy Falus Zsolt Ferencet biztosítsuk, megerősítsük hitében nincs egyedül. A jelenleg megvezetett és tévedésben tartott politikai elit, és a hatóságok tehetetlensége idestova hat éve tétlenségre vannak ítéltetve. Ez idő alatt figyeltünk és nem kritizáltunk, hiszen azt az elvet valljuk, hogy meg kell adnunk az esélyt arra, hogy megmutathassák képességeiket, eltökéltségüket a Nemzetünk érdekében. Megmutatták.
Így az is bizonyságot nyert, hogy szükség van ránk. Aki egyetért célkitűzéseinkkel, azokat szívesen hívjuk és várjuk Szövetségünkbe, mert minden tiszta, józan gondolkodású emberre szüksége van!

Tájékoztatjuk Önöket röviden ismertessük Szervezetünk céljait, létrejöttének okait!

Sokunkat aggaszt, azaz irány, amely felé sorstársaik sodródnak. A bankok sokszor bebizonyították már, ellentétesen cselekednek, mint amit kommunikálnak, és ilyenkor a nép érdeke szorul háttérbe. Sajnos nem jobb a helyzet a hatóságok háza táján sem; az elmúlt hat évben néhány halvány kritikán kívül nem fogalmaztak meg mást. Ezt úgy értjük, hogy nekik is a magyar emberek érdekének képviselete lenne a feladatuk, ám ezt a jelenlegi magyar politikai ( kultúra ) teljes mértékben nélkülözi, vagy még inkább: lehetetlenné teszi. Több szót nem is érdemes ejteni a környezetükről, mert jelenleg az csupán azt képes megmutatni, hogy milyenné nem szabad válnunk.

Nem értjük a  közéleti, politikai, állami szereplőket, hogy ha tenni akarnak, akkor itt a lehetőség, Mi feltártunk a visszaéléseket, kutattunk, nyomoztunk bizonyítottunk, rajtatok a sor: konkrét, okos felnőtt módjára megoldást javasolni!.

Szervezetünk legfőbb célkitűzése, hogy pártérdekektől és ideológiáktól mentesen, közélet aktív szereplőiként jelenjünk meg, így képviselve a devizahitel fogságába ejtett lakosság valódi érdekeit. Szükségesnek tartjuk ezt azért, mert a „gazdasági válság” óta az éppen regnáló hatalom az országos bankszövetség alárendeltje volt, ami a pártpolitikusok ország építő munkáját is nehezítette. A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet semmilyen párthoz, vagy országos politikai szervezethez nem tartozik, szigorúan csak a devizahitellel megkárosított emberek Szervezeteként lép fel. A közélet színterén - mint civilszervezet - semmilyen ideológiát nem képvisel.

Szervezetünk hosszú távon igyekszik beépülni a közéletbe. Ebben – őszinte hittel reméljük! – különbözik a korábbi hasonló kezdeményezésektől. Tagjaink között található több, már korábban is aktív közéleti személy, akik szintén osztják azt a nézetet, miszerint valódi képviselet kell a devizában eladósodott honfitársainknak. Emellett természetesen sok fiatal, aktív szereplő vesz részt munkánkban, akiknek még nincs „deviza hitel jellegű” hitelük, csupán az eddigi negatív impulzusok, amik családtagként, barátként élték át, és egyben jogosan felzaklatták őket.

Szükségesnek tartjuk a megújulást, a szemléletváltást a mindennapi élet valamennyi területén. Számos régi, megcsontosodott konvenciót akarunk megváltoztatni, melyek dogmaként akadályozzák az igazság felfedését.

Szerepvállalásunkat azért tartjuk fontosnak, mert a „nehéz idők” egyre nehezebbé válnak. A társadalmi, szociális, gazdasági kérdésekre az országos politika nem kínál megvalósított megoldásokat, így azt látjuk, nekünk magunknak, devizaadósoknak és szövetségeseinek kell megteremtenünk a lehetőségeket, hogy közel 3.000.000 ember létbiztonságát ne csak szavakban, hanem tettekben is garantáljuk!

BÉCS: 2012-06-22