"legörgetve" a tartalom a menü bal oldalán megtalálható....

Hazaárulás bűncselekményének nem vagyok (Te sem) sértettje ?!

a Büntető Törvénykönyvről

ÁLTALÁNOS RÉSZ


Feljelentés elmulasztása

150. §341 (1)342 Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, HAZAÁRULÁS, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Még jó, hogy tettem feljelentést...

Falus zsolt

/feljelentéseimmel kapcsolatban/

 

Tisztelt Sorstársak !

 


Ma jött a fővárosi főügyészségtől levél, ahol az okirattal igazoltam a befizetéseken túli tőkecsökkenést közel 15 ezer CHF nagyságrendben.
Az ügyészség elutasította feljelentésemet, panaszomat mivel én a bankkal kötött szerződéseim során mindig a számomra csak a kedvezőbb tőke összegeket fogadom el, azokat tartom csak aggálytalannak.

Az ügyészt felhívtam...

Azt sem tudta ki vagyok és mit akarok, melyik ügyről van szó... elmondása szerint neki 60-70 ügye van.

-Észrevételeztem, hogy a feljelentésem során nem ÉN, hanem hasonló nevű (csak a vezetéknevünk egyezik meg) közeli hozzátartozóm MÁS bankkal kötött viszonyában keletkezett okiratokat csatoltam be ! Tehát nem az én szerződésem, nem az én deviza tőke nyilvántartásom, hanem más bank, más ügyfeléről van szó... csak a TŐKE NAGY ARÁNYÚ CSÖKKENÉSE AZONOS MINDKÉT ESETBEN !

-Továbbá mindig a PBT eljárása után kiadott /ahol a bankot elszámolás kiadására kötelezték/ a bank által közölt tőketartozásra hivatkozom !

A fogalomtalanságról már nem is annyira, mint hanyag és gondatlan ügykezelésről tettek tanúbizonyságot az ügyészségi munkatársak !

...végül észrevételezésem írásos megküldésére kért, mivel így nem tud mit mondani.

Talán megteszem, talán nem... mert nem igazán látom értelmét, hogy a fentiek ismeretében ezen hatóságot feltartsam az érdemi munkájában.

Falus Zsolt Ferenc