Címzett:Csizner Zoltán r. ezredes részére /Nemzeti Nyomozó Iroda

Címzett:Csizner Zoltán r. ezredes részére /Nemzeti Nyomozó Iroda/

1062 Budapest Aradi u. 21–23.

Postacím: 1903 Budapest Pf.: 314/15

/email-ben is igazgatosag@nni.police.hu-ra/

Feladó:Falus Zsolt

Tárgy:Feljelentés hűtlen kezelés, sikkasztás, okirat hamisítás miatt, valamint, adócsalás 1000 milliárdos nagyságrendben

Tisztelt Csizner Zoltán úr!

Az általam végzett kutató és elemző tevékenység eredményeképpen, már aggálytalan tartalmú tényközlő okiratokkal is rendelkezem arról, hogy a devizahitelezést folytató hazai bankok elzárták ügyfeleiket a deviza nyilvántartásukban bekövetkezett tőkekonverziótól, illetve az átmeneti nyilvántartási tőke csere során előállott csereügyleti nyereség keletkezett.

A konverziónak adó vonzata van az ügyfelek számára, erről szóló kioktatás is a bank által átadásra került. A bankok az előállott árfolyamváltozást kihasználva, az elemzőik a treasury csoport irányításával, akiknek a feladata árfolyam és kamat menedzsment az ügyfelek fizetőképességének megtartása érdekében, a devizahiteleknél a szükséges tőke műveletek végrehajtásával nyereséget tudtak előállítani. De a csereügyleti tevékenységről ügyfeleiket nem tájékoztatták, erről szóló igazolásokat nem adták ki, ezért az adó megfizetése (jelenleg 16 %, de a konverzió időszakában 2008-as évben tudomásom szerint 25 % -os volt) nem tud az ügyfelek részéről megvalósulni.

A bankok a teljes nyereséget sajátjukként kezelik, az adó így nem kerül megfizetésre és az ügyfelek nyereségét is saját hasznukként tartják nyilván, ez adócsalás és sikkasztás. A bankok tetézik cselekedeteik súlyosságát azzal, hogy így ügyfeleikkel szemben valótlan „hamis” tartozást közölnek, és követelésüket erre alapozzák.

A társadalom széles rétegét érintő problémakörről van szó, a bankok nagyságrendileg előállható adózatlan nyeresége 1000 milliárdos nagyságrendben keletkezett. Bejelentést tettem továbbá a PSZÁF –nél ahol már vizsgálatot indítottak és a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál is jeleztem.

Véleményem szerint Önöknek illetékességük és kötelességük a nyomozás elrendelése. Kettőből két banknál (UniCredit Bank, K&H Bank) okiratokkal igazolható módon bekövetkezett adócsalásról van szó nagyságrendileg 160-250 milliárd adó megfizetésének elkerülési szándékáról, valamint az érintett devizahitellel rendelkező réteggel szembeni jogosulatlan követelések megakadályozása elsődleges lenne.

Tisztelettel : Falus Zsolt