Tárgy : A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének a bejelentése

Címzett :
FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG
1054 Budapest, Akadémia u. 13.
1881 Budapest, Pf.: 13.
T: 472-4000, Fax: 472-4141
T/Fax: 472-4100
Mb. főügyész: Dr. Ibolya Tibor
E-mail: fov.fou@mku.hu

Küldő :
F.ZS.F.

Tárgy :
A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének a bejelentése

Tisztelt Címzett !

A fenti ügyszámon hozott Fővárosi Főügyészségi határozat a NAV 60300-1075/2012. Bü. elutasító határozatával szemben tett panaszom elutasításáról szól.

Az elutasítás lehet-e alapos ?

Az ügyben eljáró Fővárosi Főügyészség ügyésze (Dr............) szerint, két okirat közül melyek szükségszerűen aggálytalanok, mert egyértelmű tényközlésen alapulnak mivel a bank által kiállított okiratokról van szó (az általam hivatkozott hitelességét Felügyeleti eljárásban való szerzéssel igazolom, hatósági lajstromszámozott), azok tartalmi adatainak valóságosságának a megállapításához elegendő az egyik fél (bank) nyilatkozatát figyelembe venni, míg a másik fél (ügyfél) véleményének a mellőzése szükséges.

Az elutasítási ok és indoklás mellőzi a szükséges nyomozati eljárási cselekményeket, nem lehet hatósági álláspont, vélelem kérdése a deviza tőketartozásom összege, bank által nyilvántartott deviza tőke tartozásom meghatározza a bank velem szembeni követelését, követelhetőségét.

„…felállította azt a vélelmet, miszerint az UniCredit Bank Hungary Zrt a tudta és hozzájárulása nélkül magyar forintra konvertálta a svájci frankban fennálló tőketartozását, az így realizált árfolyamnyereséget viszont nem fizette kirészére…”

Az általam a banknak adott egyértelmű szerződésmódosítási lehetőség, egyoldalúság (csatoltam feljelentésemhez) a banknak nemcsak a kamat, díj, költség vonatkozásában áll fenn, hanem korlátlan egyoldalúságot kapott, hozzájárulásom nélkül beavatkozhat a szerződéses viszonyunkba. Fontos és lényegi hiba az elutasításban, hogy a NAV nyomozójához hasonlóan az ügyészség is forintosításról, konvertálásról beszél, amikor én csereügyletről és határidős csereügyletről tettem említést.
A tőketartozás csökkenésének oka nem „tévedés”, hanem egy kockázatkezelési céllal végrehajtott pénzügyi lehetőség.

A deviza tőke összeg csökkenésének a nagyságrendje megegyezik a forint/frank adott időszakban elszenvedett árfolyam változásának a nagyságrendjével.

A határidős csereügylet végrehajthatóságának a lehetőségét szerződésem a bank részére tartalmazza, (korlátlan egyoldalúság) továbbá hivatkoztam és csatoltam a bank által és általam aláírt külön okiratot, mely az ekkor előállott tulajdonképpeni árfolyam nyereségem utáni adófizetési kötelezettségem felhívásáról szól.

A fentiek miatt az adófizetési kötelezettségem észleltem és ezért az ügyben tett feljelentésem, értelemszerűen ezért tartalmazta a költségvetési csalást, adócsalást, mely a bank magatartása és gyakorlata miatt nem tud megvalósulni.

Az ügyészségi határozat továbbiakban az alábbiak miatt sérti a tisztességes eljáráshoz való jogomat. A panaszomhoz korábban kiegészítést csatoltam, azaz további bank, további ügyfelénél előállt az állításaimat igazoló okiratot mellékeltem bejelentésemhez a hatóság részére, melyet a korábban „illetékes” V. és XIII kerületi ügyészség igazolhatóan megkapott, átvett. A kifogásolt Fővárosi Főügyészségi határozat ezen általam történő kiegészítésről említést sem tesz.

A különböző bankok, különböző de azonos deviza tőke nyilvántartás ügylettel rendelkező ügyfeleinél előállt tehát valótlan, hamis adatközlések miatt feljelentésem már nem egy bank vonatkozásában, hanem minden devizahitelezést folytató bank vonatkozásában tettem meg.

A bankok gyakorlata szerint és a hatóságok vélelmezései arra engednek következtetni, hogy a tőketartozás „csak” az ügyfelek befizetéseivel tud csökkeni, de erre vonatkozó szerződéses hivatkozásokat a deviza hitel szerződések nem tartalmaznak., tehát a hatósági állásfoglalás láthatóan ezen a "téves" vélelmezésen alapul. A bankok adatközlései ügyfeleik felé azok tőketartozásával kapcsolatban közismert tény, hogy ez a bankoknak problémát okoz. Ennek lehetséges oka, hogy nem tényt vagy aktuális adatot, értéket közölnek, hanem több esetben is tapasztalható, hogy visszaszámoltatják illetve levezetik a tőketartozást az ügyfélszolgálatokon keresztül az ügyfél befizetéseit alapul véve és így készítik elszámolásaikat. A bank vagy nyilvántartja ügyfelei deviza tőketartozását vagy nem.

A hatóság hibás határozati véleményének az alapja, az ügyletben előállható pénzügyi lehetőségek, konstrukciók ismeretének a hiánya.

A hazai devizahitel szerződések egyértelműen az ügyfelek deviza tőke banki nyilvántartásáról szólnak, ezek a nyilvántartások az ügyfelek és a bank közötti bizalmi viszonyon alapulnak, valamint ellenőrizhetőek és visszakereshetőek (banki informatikai rendszerek biztonságossága miatt) egy esetlegesen előforduló elszámolási vita következtében. A nyomozó hatósággal szemben tehát vélelmeznem kell, hogy azért nem nyomoz mert nem akar, de ekkor sajnálatosan takar.

Kérem a T. Főügyész urat, hogy a hozott Fővárosi Főügyészségi határozatot felülvizsgálni illetve új eljárást megindítani szíveskedjenek, ellenkező esetben mivel az általam vitatott határozat egyértelműen sérti a tisztességes eljáráshoz való jogomat, ezért nemzetközi eljárási cselekményeket kényszerülők megindítani.

Tisztelettel : F.ZS.F.

Bp. 2012 augusztus 14.