Ügyészségi panasz

Címzett : Fővárosi Főügyészség
Budapest, V. Akadémia utca 13
1831 Budapest, Pf.:13

Feladó : Falus Zsolt Ferenc

Tárgy : Panasz bejelentése

Tisztelt Címzett !

 
A 2012 július 5.-én általam átvett elutasító határozatukkal szemben, törvényes határidőn belül

panaszt

kívánok tenni. Elsődlegesen észrevételezni kívánom, hogy az elutasító határozatban egyértelműen velem közlésre került, hogy az ügyészségi határozat ellen nincs helye panasznak. Ezzel ellentétben a 2012 július 12.-i keltezésű 2. levelükben tájékoztatásul közlik, hogy ha nem jelentek be panaszt, úgy további ügyészi intézkedésre nincs szükség. Akkor én a panasszal élés lehetőségének a határidejét az arról engem tájékoztató irat átvételétől származtatom.

Álláspontom szerint a monetáris politika és a hazai jegybank (MNB) befektetései, valamint „végső hitelezői” szerepkör területén szerzett pénzügyi jogi ismeret nélkül történő feljelentésem elutasítása sérti a tisztességes eljáráshoz való jogomat, mert velem szembeni elutasítás és annak indoklása az ügyész vélelmezésén alapul. A monetáris politika és az MNB végső hitelezői szerepe nem összekeverendő, az elutasításom indoklási részében láthatóan e két dolog keveredett össze.

A feljelentésemhez csatolt 2012 június 18.-ai kiegészítés többek között tartalmazza az IMF vezető közgazdász munkatársának a szakértői véleményét, ahol kifejezetten felhívja a tanulmány szerzője a figyelmet a hazai jegybankon keresztül történő refinanszírozásnak a veszélyeire, illetve e tevékenység előfeltételének tartja, hogy erős hatáskörrel rendelkező pénzügyi felügyeletet kell biztosítani, létrehozni. Ennek hiányában fennáll a veszélye annak, hogy a kialakult helyzetben a hazai Jegybank „eladja a hátát idegen devizában”, valamint a kereskedelmi bankok tisztességtelen helyzetet teremtenek ügyfeleikkel szemben. Az IMF e témakörben alkotott szakértői véleményét az eljáró hatóság nem mellőzheti, ez a tanulmány melynek magyarra fordított címe „Sterilizált tőkebeáramlás”. Ez az okirat tárja fel, igazolja a hazai devizahitelezés aggályosságát, szabálytalanságát valamint a helyzettel történő visszaélhetőséget, hazánkban a magyar lakosság érintett rétegének a kifosztását hatósági beavatkozás hiányában be akarják következtetni.

A helyzet az, hogy pontosan előállt az a veszély amire a tanulmány felhívja a figyelmet. A hazai Felügyeletnek hatáskör hiányában nincs és korábban sem volt illetékessége a kereskedelmi bankok ügyfeleikkel kötött szerződéses viszonyainak az ellenőrzésére, illetve e Jegybanki tevékenységek, befektetések kontrollálására.

Az ügyészségi elutasító határozat a hivatkozott tanulmánnyal és tényekkel helyezkedik ellentétes álláspontra. Az MNB általi befektetések során bekövetkezett tény, hogy a forint erősödése veszteséget, míg a forint gyengülése nyereséget fog a hazai Jegybank számára eredményezni, egyértelműen ellenérdekeltségről van szó. Az adott befektetésekben szereplő deviza nemek miatt, nincs az Állami büdzsével ellentétes pozícióban a hazai Jegybank, mert a Magyar Államnak a sajnálatosan létező államadósságot nem svájci frankban tartják nyilván, ilyen típusú Állami kötelezettség nincsen, tehát az ellenérdekeltség a hazai devizahiteles lakossággal szemben áll fenn. A Magyar Nemzeti Bank elnökének a korábbiakban hivatkozott kijelentéseiből is egyértelműen megállapítható, hogy keletkezett nyereségről, árfolyamnyereségről beszél.

Kérem a panaszomnak helyt adni és a szükséges nyomozati eljárásokat késedelem nélkül megindítani szíveskedjenek, valamint határozottan fenntartom azt korábban előadott álláspontom, hogy a devizahitelezéssel kapcsolatos végrehajtások és kilakoltatások azonnali leállítása szükséges.

Tisztelettel : …………………

Bp. 2012 július 25

Ma vettem át a Fővárosi Főügyészségtől

Ma vettem át a Fővárosi Főügyészségtől azt, hogy a Nav Bűnügyi Igazgatósága által elbírált feljelentésem elutasítása ellen tett panaszom szintén elutasításra került.... elsősorban "mivel nem a jogosulttól származik, másodlagosan "mint alaptalant" utasították el.

Természetesen ha lehet úgy mondani, helybenhagyták NYOMOZATI CSELEKMÉNY NÉLKÜL AZT, HOGY A BANK TÉVEDETT ! -figyelmen kívül hagyták az általam említett csereügyletet ami állításom szerint előidézte a deviza tőke összegének a csökkenését, itt a hatóság "szakértői" hitel forintosításról és konverzióról beszélnek... elbeszélünk egymás mellett... és el is fogunk, ez így nem fog működni !

 


Akarathiányról tesznek tanúbizonyságot nyomozó hatóságaink, keresik és kutatják azt, hogy miért ne nyomozzanak... de kérdezem én miért ne kellene ?

Én szolgáltattam okiratot, bizonyítékot, szolgáltattam és feltártam a módszert ahogy végrehajtották... a hatóság pedig annyit nem hajlandó, hogy akár egy esetben is valós nyomozást folytasson le...

Egy esetben is a bankok által az ügyfél tőketartozásának a nyilvántartásban való ellenőrzése is túl nagy elvárás lenne ? Az ! Egy eset minden esettel egyenlő... ha elkövették egy esetben, minden esetben elkövethették ! Ezt tudja az 1 db nyomozó és hivatala is... többet is tudhatnak, tudhatják a súlyos intézményi ellenérdekeltséget, ami miatt én vélelmezem deviza hitel ügyekben a koncepciós eljárásokat is !

F.Zsolt