2013.03.12.Tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének bejelentése.

Címzett: Tatabányai Járásbíróság. 1201.Vh.2/2013/3.

Cím: 2800 Tatabánya, Előd vezér u.17. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 172.

Másolatot kap: Pénzügyi Békéltető Testület.

Cím: 1013 Budapest. Krisztina krt. 39. Postacím: H-1525 Budapest. BKKP Postafiók 172.

 

Tárgy: Tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének bejelentése.

 

Tisztelt Tatabányai Járásbíróság megkaptam újra a 2013.február 6-i végzésüket, bár akármennyire hihetetlen elsőre is megértettem.

 

Önök engem tesznek felellőssé, indoklásuk szerint tagadják meg a végrehajtási záradékkal való ellátását a H-PBT-H2784/2012 számú határozatának, mert a bíróság szerint nem tűntettem fel, hogy az OTP bankpolip, mely kötelezettel, kötelezetteivel kérem a végrehajtást, továbbá nem valamely formanyomtatványon nyújtottam be kérelmemet.

 

Tisztelt bíróság akkor tájékoztatom Önöket, hogy nem vagyok az OTP vezérigazgatója, elnökségének tagja, sőt alkalmazottja sem. Én egy tisztességes állampolgár vagyok, aki a PBT tájékoztatása szerint a határozatuk alapján, a bank tisztességtelen, önként vállalt, határozatban foglalt vállalásait nem tartotta be ezért végrehajtási záradékot kérhetek a határozat végrehajtatására.

 

Csatolom levelemhez a PBT tájékoztatását, amelyben nem tájékoztatnak engem további kötelezettségemre, mely levélben nem térnek ki a bíróság által megfogalmazott és kért adatok hiánypótlására.

 

A fentiekben már tájékoztattam a bíróságot, hogy nem vagyok az OTP bankcsoport elnökségének tagja, hanem egy pénzügyi ismertetekkel nem rendelkező állampolgár ezért a tisztelt bíróság hiánypótlásának teljesítése lehetetlen számomra.

 

Indoklás: Mert a devizahitel szerződések egyértelműen az ügyfelek deviza tőke banki nyilvántartásáról szólnak, ezek a nyilvántartások az ügyfelek és a bank közötti bizalmi viszonyon alapulnak, valamint ellenőrizhetőek és visszakereshetőek (banki informatikai rendszerek biztonságossága miatt) egy esetlegesen előforduló elszámolási vita következtében. A devizatőke-nyilvántartásokat, mely valós adatokat tartalmaz, az eddig birtokunkba került és az interneten könnyen elérhető adatokból kiderül, ezeket nem hazánkban vezetik. Továbbá fel van-e készülve a végrehajtói kamara tagsága (a kiraklak a lakásodból, mentalitású) egy ilyen végrehajtás lefolytatására? Magyarországon jó, ha tíz ember látott ilyen valós devizatőke-nyilvántartást. Mi garantálja a végrehajtás sikerességét?

 

Továbbá volt-e Magyarországon már PBT határozat alapján történt-e már sikeres végrehajtás valamely bank ellen? Van-e egyáltalán gyakorlata ebben a tisztel bíróságnak? Miért fontosak ezek a kérdések számomra és a devizában nyilvántartott károsultak számára?

 

Azért fontos kérdések ezek, mert valószínűsítem, kiderül belőlük, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozatai végrehajthatatlanok. Azt is vélelmezem, hogy a PBT feladatát, jogkörtelenségét, a pénzintézetek védelmét fontosabbnak tartja, mint a lakosság védelmét. Azt is nehezményezem, hogy a tisztelt bíróság jogalkalmazóként nem tudja értelmezni egy pénzügyi felügyeletnek álcázott határozatát, mely ezek szerint nem egyértelmű, akkor én egyszerű állampolgárként, hogyan ítéljem meg annak működését?

 

Azt is kifejezetten sérelmezem, hogy a határozat és annak végrehajtási záradékkal való ellátása olyan költségeket ró rám, melyre nem vagyok felkészülve, nem tájékoztatott a PBT, nem hívta fel figyelmemet további költségek felmerülésére.

 

Felmerül a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme, hiszen a tisztelt Bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület hamar megtalálja azokat a törvényi rendelkezéseket, szabályozásokat, mely akadályozza az OTP bank felelősségre vonását, annak átvilágítására tett kísérleteimet. Nem utolsó sorban elfelejtették azt is, hogy Önök a lakosság érdekeit kellene, képviseljék, nem arra tettek fogadalmat, hogy akadályozzák, törvénykezés útvesztőjében magára hagyják.

 

Tisztelettel kérem, a Tatabányai Járásbíróságot vegye fel a kapcsolatot a Pénzügyi Békéltető Testülettel, jogalkalmazói szerepkörét, tapasztalatait felhasználva tegye egyértelművé számukra, hogy végrehajthatatlan határozatok kibocsátásával ne vezessék félre, tévesszék meg a lakosságot. Továbbá szólítsák fel a H-PBT-H2784/2012 számú határozatának végrehajthatóságának egyértelműsítésére.

Tisztelettel:Grell Antal

Orl.. 2013.03.12.