Megtettem feljelentésemet, három különböző hatóságnál

Címzett:  Megtettem feljelentésemet, három különböző hatóságnál, hogy ezzel is segítsem a lehető leggyorsabb eredményességet. Nem teszem közzé a hatóságok neveit, hiszen nem szeretném akadályozni, munkájukat és egymástól való független álláspontjuk is érdekel!

Feladó: Grell Antal

Tisztelt Nyomozóhatóságok!

Alulírott Grell Antal .....................alatti lakos az alábbiakban feljelentést kívánok tenni ismeretlen tettesek által elkövetett elsődlegesen bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és egyéb bűncselekmények miatt. A véleményem szerint megvalósulhatott az okirat hamisítás és sikkasztás, az adócsalás következményével.

Az elkövetők a deviza nyilvántartású hitelem tőketartozás nyilvántartásának a meghamisításával engem tévedésben tartottak illetve tartani akarnak. 

Tudomásom van arról, hogy egy érintett civil érdekvédő Falus Zsolt Ferenc aggálytalan tartalmú okirattal igazoltan tett feljelentése alapján a NAV igazgatósága nyomozást folytatott, jelenleg a Fővárosi Ügyészség előtt van panasza folytán.

A feljelentő állítása szerint esete nem lehet egyedi ez a hazai devizahitelezést folytató bankokra igaz lehet, mert a feljelentő állítása szerint ez dokumentálhatóan nem egy hanem több Bank esetében is megvalósult, azaz elzárja ügyfelét a valós deviza tőke nyilvántartástól.

A feljelentővel szemben is a Bank hamis, valótlan deviza tőketartozást közölt évekig, vélelmeznem kell azt, hogy esetemben is megvalósulhatott ugyanis a feljelentő szerint erre a banknak alkalma és lehetősége volt mivel megteremtette magának.

A fentiek alapján nekem is vélelmeznem kell, hogy a pénzintézet, aki a deviza hitelem nyilvántartását vezeti, velem szemben valótlan, hamis adatközléssel sikkasztást (Btk 317.§) bűntettet valósít meg. 

A sikkasztott összeg forrása az én deviza nyilvántartásomban is keletkezhetett tulajdonképpeni árfolyamnyereség (csereügylet révén keletkezett), mely a hatályos adótörvény szerint a magánszemélynek adófizetési kötelezettséget jelent. A 1995 évi CXVII 65-68.§ tőkejövedelmekről szóló törvényi hely szerint. Ettől engem elzárva a Bank elköveti az adócsalás, költségvetési csalás (Btk 310.§) bűntettét is. Jelen esetemben az OTP Nyrt. Bank azt már be is ismerte, hogy a kölcsön devizaforrását valóban swap ügyletek kötésével biztosította, de üzleti titokra hivatkozva továbbra is eltagadja a valós devizatőke nyilvántartásomat.  A szerződésemre hivatkozva válaszlevelükben is megerősítettek abban, hogy frankot kívántam felvenni, de soha nem kaptam meg, hiszen forintban kaptam és forintban is törlesztem DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT LAKÁSHITELEMET!

2012.06.07 az OTP Nyrt. Bank által megküldött szerintük aggálytalan tartalmú forgalmi kimutatás, az érvényben lévő jogszabályok alapján enyhén fogalmazva sem nevezhető hiteles okiratnak. A formai világa és elkészítésének látható módja, annak hitelessége erősen megkérdőjelezhető! Továbbá az OTP lakástakarék pénztár (amióta vitatom az OTP Nyrt. velem közölt adatait) két hónapja nem vonja a szerződésünkben megállapított összeget, de a válaszlevelükben, melyet a OTP Nyrt közölt velem a LTP havi befizetésének  adatai nem felelnek meg a OTP Lakástakarék Pénztár által közölt adatokkal. Nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben tájékoztatnak arról, hogy a türelmi idő 2012.augusztus 31-én jár, le a Bank mégis indokolatlanul július 31-én szándékozik jóváírni hitelszámlámon, a befizetett megtakarításomat.

Amire hivatkozik a Bank az ismételten valótlan állítás, hiszen a PSZÁF nem ellenőrzött semmit, sem a szerződéskötése sem annak számításai nem tartozik a felügyelet hatáskörébe! Továbbá nem kötöttetek befektetési szolgáltatást, miért is nem? Miért nem tájékoztattak a kockázatkezelésről, eltagadta és továbbra is tagadja a lehetőségeket a Bank!

Kérem az Önök hivatalát, hogy esetemben is az „OTP Nyrt. Bank” ................................... számú szerződés, mely Közjegyzői Okiratban kelt. .......... 2008 március 12-én írattak alá a szükséges nyomozati cselekményeket megindítani szíveskedjenek. 

A nyomozás megnyugtató befejezéséig a Bankom által a velem közölt deviza tőke nyilvántartás aggálymentességét alappal vitatom.

Tisztelettel:___________

Orl.2012.07.24