Panasz bejelentése.Tatabányai Városi Ügyészség

Címzett:  2800 Tatabánya I., Népház u. 6.
2803 Tatabánya, Pf.: 302.
T/Fax: (34) 517-000
E-mail:
kom.fou@mku.hu

Feladó : Grell Antal

Tárgy : Panasz bejelentése

Tisztelt Tatabányai Városi Ügyészség!


Az általam átvett Komárom-Esztergom megyei Főügyészség elutasító határozatukkal szemben, törvényes határidőn belül panaszt kívánok tenni!

Álláspontom szerint a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség felületesen az ügyletet nem értelmezve, vagy nem értve a Falus Zsolt Ferenc feljelentését és ügyemhez csatolását, annak elemzését, melyet, mint bizonyítékot csatoltam figyelmen kívül hagyta. Indoklásuk mely szerint nem kényszerített senki a hitel felvételre elfogadhatatlan és ebből is tükröződik a szakmai felkészületlenség. Vizsgálta? Miután kifizettem az értékbecslőt és fizettem a banknak, hogy megállapította, hogy hitelképes vagyok közölte, hogy 1-2 hét és közjegyző előtt kell megjelennem nekem és adóstársamnak, majd megtörténik a kifizetés! Mivel már előre intézkedtem a biztatás ismeretében, hogy hitelképességem feljogosít a pénz felvételére! Egy előre elkészített szerződést tettek elénk, amibe nem volt beleszólási lehetőségünk, kénytelen voltam aláírni, mert ha nem, elvesztem az „előkészítést” és az előlegként letett összeget. Arról nem is beszélve, hogy a feltételek döntő része a bankok belső szabályzatában van, amire egyfolytában hivatkoznak, és amit a közjegyző nem olvasott fel! Továbbá, nem szerepel a Közjegyzői Okiratomban sem!

Ugyanis a vagyonkezelői kötelezettség = deviza tőke nyilvántartást vállalás. A deviza tőke nyilvántartás vezetésével kezelésével lett a pénzintézet megbízva, ezt kisajátította, sajátjaként kezelte, a deviza tőke jelzálog fedezettel rendelkező folyamatosan változó értéket takar. A hűtlen kezelést álláspontom szerint elkövették! A vitatott tartozás ellenére is, beforgatták, eltüntették a hitellel kapcsolatos megtakarítást, pedig kifejezetten kértem ezt ne tegyék, míg vitatom ezt az ügyletet. Kérésem ellenére ezt megtették, akkor álláspontom szerint önbíráskodás is megvalósult. A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indoklásában nem tudom miből állapította meg a tőkecsökkenést, hiszen nem kérte ki a banktól a devizatőke nyilvántartásom, legalábbis erről nem tájékoztatnak.

A szerződéses viszony több mint egy egyszerű hitel ügylet, a kapott egyoldalúság és a prudens hitelezési magatartás nem lehetőséget, hanem kötelezettséget rakott a bankra. Kockázatkezeléssel kellett volna élnie, de a nagyobb anyagi haszna miatt ezzel nem élt, illetve okirati tényállás, hogy kisajátította az ügyfél pozícióját is! Gondatlanul és/vagy szándékosan járt el, mert : "Btk. 319. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. Az ügyfelek deviza tőke nyilvántartását vezeti, időnként, ha kell kockázat kezeli, ez több mint egy hitelügylet, ezért álláspontom szerint a hűtlen kezelés megvalósult.

Érveim alátámasztására küldtem meg azt az aggálytalan tartalmú tényközlő okiratot, ami világosan mutatja a tőkenyilvántartás valós adatait, melyet az ügyféltől évekig eltagadtak. Ezt az okiratot is a Főügyészség figyelmen kívül hagyta.

Kérem az Önök hivatalát, hogy esetemben is az „OTP Nyrt. Bank” ........................számú szerződés, mely Közjegyzői Okiratban kelt. ........ 2008 március 12-én írattak alá a szükséges nyomozati cselekményeket megindítani szíveskedjenek. 

A nyomozás megnyugtató befejezéséig a Bankom által a velem közölt deviza tőke nyilvántartás aggálymentességét alappal vitatom.

Kelt:Orl.:2012.09.17

Tisztelette:Grell Antal