Tárgy :A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének a bejelentése

Címzett : Budapest V.VIII.Kerületi Ügyészség 1055 Budapest, Markó u.27.

Postacím:Budapest, Pf.2. 1363

s.k.ügyész: Dr. Fekete Ágnes

Másolatot kap:

 Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes

Igazságügyért Felelős Államtitkárság

Küldő :
Grell Antal

Tárgy :A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének a bejelentése

Az ügyészségi határozat továbbiakban az alábbiak miatt sérti a tisztességes eljáráshoz való jogomat. A panaszomhoz korábban kiegészítést csatoltam, azaz további bank, további ügyfelénél előállt az állításaimat igazoló okiratot mellékeltem bejelentésemhez a hatóság részére.

A határidős csereügylet végrehajthatóságának a lehetőségét szerződésem a bank részére tartalmazza, (korlátlan egyoldalúság).

A hatóság hibás határozati véleményének az alapja, az ügyletben előállható pénzügyi lehetőségek, konstrukciók ismeretének a hiánya.

A hazai devizahitel szerződések egyértelműen az ügyfelek deviza tőke banki nyilvántartásáról szólnak, ezek a nyilvántartások az ügyfelek és a bank közötti bizalmi viszonyon alapulnak, valamint ellenőrizhetőek és visszakereshetőek (banki informatikai rendszerek biztonságossága miatt) egy esetlegesen előforduló elszámolási vita következtében. A nyomozó hatósággal szemben tehát vélelmeznem kell, hogy azért nem nyomoz, mert nem akar, de ekkor sajnálatosan takar.

 

Továbbá nem valós tartalmú a bejelentett panasz velem közölt dátuma, melyet a Címzett: Budapest Rendőr - Főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitányság Nyomozó Osztály1055 Budapest Szalay ú. 11-13. 1063.Budapest Pf.30.Ügyszám:01050/3240/2012.bü. nyomozás megszüntetése miatti panasszal éltem.

 

Mert a BRFK nyomozás megszüntetésének közlésétől, a törvényes határidőn belül panasszal éltem. 2012.10.08 postára adtam, melyet a tértivevény másolatának csatolásával igazolom, hogy a címzett 2012.10.19 átvett! Ezért érthetetlen számomra a Tisztelt Ügyészség elutasító határozata, mely 2012.október 25-i napot jelöli meg és utasítja el megfogalmazásuk szerint, mint elkésetett.

Továbbá azonnal és haladéktalanul rendeljenek el belső vizsgálatot, miért nem került időben az átvételtől számított naptól az elutasítás napjáig 2012.november 12-ig. az eljáró osztályhoz, megfelelő személyhez panaszom.

 

Magyarázatot kérek arra is, hogy egy elutasító határozathoz miért volt szüksége az Ügyészségnek ennyi időre? (megközelítőleg egy hónapra)

 

Kérem az ügyészséget, hogy a hozott V.XIII. Kerületi Ügyészségi .V.10.712/2012/2 határozatot felülvizsgálni illetve új nyomozás és belső vizsgálatot megindítani szíveskedjenek. A felelősöknek pedig helyezzenek kilátásba hivatalvesztést, ellenkező esetben mivel az általam vitatott határozat egyértelműen sérti a tisztességes eljáráshoz való jogomat, ezért nemzetközi eljárási cselekményeket kényszerülők megindítani.

 

A nyomozás, és a vizsgálat megnyugtató befejezéséig a Bankom által a velem közölt deviza tőkenyilvántartás aggálymentességét alappal vitatom.

 

Kelt:Orl.:2012.11.21

Tisztelette:Grell Antal