Tárgy : Panasz bejelentése

Címzett: Budapest Rendőr - Főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitányság Nyomozó Osztály
1055 Budapest Szalay ú. 11-13. 1063.Budapest Pf.30.

Ügyszám:01050/3240/2012.bü.
 

Feladó : Grell Antal

Tárgy : Panasz bejelentése

Tisztelt BRFK!


Az általam átvett a Budapest Rendőr – Főkapitányság által megszüntetett nyomozás miatt, törvényes határidőn belül panaszt kívánok tenni!

Álláspontom szerint a BRFK felületesen az ügyletet nem értelmezve, vagy nem értve zárta le a nyomozást. Ha csak a Kúria időkérésére gondolunk, mely tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy hónapokra van ahhoz szüksége, hogy állást foglaljon az ügy bonyolultságára hivatkozva, akkor a Bank, hogyan várhatta el egy laikustól, hogy röpke fél óra alatt értelmezze, és tisztán lássa a Közjegyzői Okiratban foglaltakat!

 Indoklásuk mely szerint „aláírtam” elfogadhatatlan és ebből is tükröződik a szakmai felkészületlenség. Vizsgálta? Miután kifizettem az értékbecslőt és fizettem a banknak, hogy megállapította, hogy hitelképes vagyok közölte, hogy 1-2 hét és közjegyző előtt kell megjelennem nekem és adóstársamnak, majd megtörténik a kifizetés! Mivel már előre intézkedtem a biztatás ismeretében, hogy hitelképességem feljogosít a pénz felvételére! Egy előre elkészített szerződést tettek elénk, amibe nem volt beleszólási lehetőségünk, kénytelen voltam aláírni, mert ha nem, elvesztem az „előkészítést” és az előlegként letett összeget. Arról nem is beszélve, hogy a feltételek döntő része a bankok belső szabályzatában van, amire egyfolytában hivatkoznak, és amit a közjegyző nem olvasott fel! Továbbá, nem szerepel a Közjegyzői Okiratomban sem!

Ugyanis a vagyonkezelői kötelezettség = deviza tőkenyilvántartást vállalás. A deviza tőkenyilvántartás vezetésével kezelésével lett a pénzintézet megbízva, ezt kisajátította, sajátjaként kezelte, a deviza tőke jelzálog fedezettel rendelkező folyamatosan változó értéket takar. A hűtlen kezelést álláspontom szerint elkövették! A vitatott tartozás ellenére is, beforgatták, eltüntették a hitellel kapcsolatos megtakarítást, pedig kifejezetten kértem ezt ne tegyék, míg vitatom ezt az ügyletet. Kérésem ellenére ezt megtették, akkor álláspontom szerint önbíráskodás is megvalósult. A BRFK indoklásában nem tudom miből állapította meg a tőkecsökkenést, hiszen nem kérte ki a banktól a deviza tőkenyilvántartásom, legalábbis erről nem tájékoztatnak.

A szerződéses viszony több mint egy egyszerű hitel ügylet, a kapott egyoldalúság és a prudens hitelezési magatartás nem lehetőséget, hanem kötelezettséget rakott a bankra. Kockázatkezeléssel kellett volna élnie, de a nagyobb anyagi haszna miatt ezzel nem élt, illetve okirati tényállás, hogy kisajátította az ügyfél pozícióját is! Gondatlanul és/vagy szándékosan járt el, mert : "Btk. 319. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. Az ügyfelek deviza tőkenyilvántartását vezeti, időnként, ha kell kockázat kezeli, ez több mint egy hitelügylet, ezért álláspontom szerint a hűtlen kezelés megvalósult.

Érveim alátámasztására megküldöm önöknek azt az aggálytalan tartalmú tényközlő okiratot, ami világosan mutatja a tőkenyilvántartás valós adatait, melyet az ügyféltől évekig eltagadtak. Ezt az okirat egy felügyeleti eljárás során került a hitelkárosult birtokába. Kérem a tisztelt nyomozóhatóságot, ezt is vegye figyelembe!

Kérem az Önök hivatalát, hogy esetemben is az „OTP Nyrt. Bank” ......................számú szerződés, mely Közjegyzői Okiratban kelt. ......... 2008 március 12-én írattak alá a szükséges nyomozati cselekményeket megindítani szíveskedjenek. 

A nyomozás megnyugtató befejezéséig a Bankom által a velem közölt deviza tőkenyilvántartás aggálymentességét alappal vitatom.

Kelt:Orl.:2012.10.08

Tisztelette:Grell Antal