Tárgy: Panasz tétel és indítványozom büntető eljárás lefolytatását

Címzett: Békéltető testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Feladó: Grell Antal

Tárgy: Panasz tétel és indítványozom büntető eljárás lefolytatását és a 2001. évi CIV. törvény szerint Elkövető megszüntetését, illetve pénzügyi és befektetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó tevékenységének megtiltása útján tevékenységének korlátozását és pénzbírság kiszabását.

Indoklás: Egyezségi határozat be nem tartása.

Határozat szám: ………………..
Ügyiratszám:…………………
Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tájékoztatom önöket és egyúttal fel is szólítom, hogy a lehető legnagyobb mértékű szankciót alkalmazzák az OTP Nyrt. Bank ellen. Elfogadhatatlan a meghallgatáson történtek után, ahol a bankot képviselő két jogtanácsos szinte gúnyolódva azt válaszolták, küldik a tételes elszámolást és, ha kell, oldalanként írják alá.

Természetesen ezt nem tették meg, mint ahogy az elmúlt hónapok alatt sem sikerült ezt megtenniük. Türelmesen vártam, még a határidőn túl is mely meg lett szabva az egyezség teljesítésére. De elfogyott a türelmem és elfogyott a tolerancia is az ilyen pénzintézetekkel kapcsolatos megalkuvó szankció hozatalokkal szemben is.

Felszólítom Önöket, hogy egyszer és mindenkorra kezdjék el ellátni feladatukat és statuáljanak példát az OTP Nyrt Bankkal. Elfogadhatatlan, hogy sem felügyelet, sem törvény, sem ember nem szab gátat ennek az arrogáns, prudensnek végkép nem nevezhető pénzintézeti szokásjognak, melyet kialakítottak az elmúlt évtized során.

Továbbá életellenes cselekedetei miatt, melyet az OTP Bankpolip végez, Magyarországon a magyar lakossággal gátat kell szabniuk! Elfogadhatatlannak tartom, hogy Önök felügyeleti szervként működve, nem teszik, és nem tesznek eleget a kötelezettségüknek. Nem elég, hogy nincs tisztességesen működő pénzintézet Magyarországon, de már a felügyelet, annak működése, hatásköre, finanszírozása miatt, független ítélőképessége is erősen megkérdőjelezhető.

Szokatlannak számító hangvételű levelem, a szokatlan helyzetre, és a családom fenyegetettségére való tekintettel íródott.

Csatolóm a „prudens” pénzintézeti válaszlevelet.

Tisztelettel:Grell Antal
kelt:.Oroszlány 2012-12-28

Címzett: Tatabányai Városi Bíróság

Cím: 2800 Tatabánya, Előd vezér u.17.

Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 172.

Feladó:Grell Antal

Tárgy: határozat végrehajtásának elrendelése

Tisztelt Bíróság!

Tájékoztatom a tisztelt bíróságot és egyúttal kérelmezem is, hogy a mellékletben megküldött PBT határozatot , melyet az OTP Bank csak részben teljesített, kezdeményezzen végrehajtást annak teljesítésére.

„Ha a pénzügyi szolgáltató a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/A. § -ának (2) bekezdése alapján a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes helyi bíróság látja el a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget végrehajtási záradékkal. A bíróság csak abban az esetben tagadhatja meg a határozat végrehajtásának elrendelését, ha a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az eljárásra.”

Az OTP Bank hónapok óta nem hajlandó aggálytalan tartalmú tényközlő okirattal igazolni, mennyivel is tartozom, ha egyáltalán van tartozásom, a banknak Kérem és egyúttal fel is hívnám a tisztelt Bíróság figyelmét, hogy a tényközlő okirat, melyet számomra a pénzintézetnek kötelessége lenne kiadni (devizatőke-nyilvántartás) azonnal és haladéktalanul kell kiadniuk az eljárás során. Nem az összeállított egy hónap alatt összeállított és nem a valóságnak megfelelő adatokra van szükség, hanem a PBT határozatában is szereplő tételes elszámolásról.  Ez az aggálytalan tartalmú tényközlő okirat (devizatőke-nyilvántartás) egy gombnyomásra kinyomtatható, hiszen a pénzintézetnek kötelessége, nem lehetősége a adatszolgáltatás, melynek napra készen kell állnia.

Azért is tartom nagyon fontosnak a tisztelt Bíróság figyelmét felhívni erre, hiszen a pénzintézet többszöri felszólításomra és most a PBT. előtt önként vállalt egyezség után sem hajlandó ennek eleget tenni. Alappal merül fel a gyanú, hogy eddig nem valós adatokat közöltek velem, mely elfogadhatatlan, nem utolsó sorban a kettős nyilvántartás. A végrehajtási eljárás során tehát azonnal rendelkezésére kell, hogy bocsássa az eljáró hatóságnak a pénzintézet. Mert a devizahitel szerződések egyértelműen az ügyfelek deviza tőke banki nyilvántartásáról szólnak, ezek a nyilvántartások az ügyfelek és a bank közötti bizalmi viszonyon alapulnak, valamint ellenőrizhetőek és visszakereshetőek (banki informatikai rendszerek biztonságossága miatt) egy esetlegesen előforduló elszámolási vita következtében.

Csatolom a PBT határozat másolatát és az OTP Bank határozat „teljesítéséről” megküldött értesítését, velem közölt adatait.

Tisztelettel:Grell Antal

Kelt:2012-12-28.