A VÉGREHAJTÁSI ZÁRADÉK ELLEN A KIFOGÁS -TÖRLÉS KÉRÉSE

Az adós a végrehajtási záradék törlése iránti jogorvoslattal élhet abban az esetben, ha a közjegyző az okiratot a törvényi megsértésével látta le végrehajtási záradékkal. E jogorvoslat azonban nem terjed ki sem a végrehajtandó okirat esetleges érvénytelenségének, sem a fennálló tartozás mértékének vizsgálatára.

Amennyiben az adós a végrehajtandó követelést alaptalannak tartja, ezt a Vht. 41. §-a szerint a végrehajtónál bejelentheti, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 366.§-a alapján végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási pert indíthat a végrehajtást kérő ellen.