1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Irányítási rendszer és kockázatkezelési követelmények 131


13/D. §132 (1)133 A hitelintézetnek, a pénzforgalmi intézménynek és az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a mérete, az általa végzett pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége jellege, nagyságrendje és összetettsége arányában megbízható irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelynek keretén belül köteles134
a) a szervezeti felépítését belső szabályzatban áttekinthetően rögzíteni,
b) a felelősségi köröket egymástól elhatárolni és egyértelműen megfogalmazni,
c) a felmerülő kockázatok azonosítására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és jelentésére szolgáló hatékony eljárásokat alkalmazni,

A c pontot kiemelném "azonosítására,....,kezelésére köteles