2013.01.31.Tárgy : Tájékoztatás, figyelemfelhívás

-Mivel van ahol már felgyorsultak az események, egy hasonló tartalmú levelet megelőző vagy a későbbiek során a jogérvényesítési lehetőségeinket bővítő célzattal elküldeni érdemes a kapcsolatteremtésre törekvő zaklatási ,behajtási vagy lopási tevékenységet folytató cégeknek.

Címzett : XY Behajtó

Feladó :

Tárgy : Tájékoztatás, figyelemfelhívás

Tisztelt Címzett !

Telefonos megbeszélésünk miatt az alábbiakról kívánom tájékoztatni, ezzel nyomatékosan felhívom a figyelmét az esetleges jogkövetkezményekre.

A fenti szerződésszámon kötött „lízingszerződés” alapján fennálló fizetési kötelezettségemet maradéktalanul teljesítettem. A bank által korábban kiadásra került „egyeztető levél” szerint nyilvántartott tőketartozást, teljes egészében annak járulékaival együtt megfizettem.

A teljesítéseim igazolhatóan meghaladják a K&H Autófinanszírozási Zrt adatközlése szerinti tőketartozás nyilvántartását, így ezt a későbbiekben számomra visszafizetni szíveskedjenek.

A jármű önkényes elviteléhez ahogy korábban sem, a jövőben sem járulunk hozzá. A jármű önkényes elvitele miatt azonnali feljelentést teszünk.

„Btk. 273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

„Btk. 176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

„Btk.21.§(1)Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.”

Az ügyféladataim harmadik, szerződéskötéskor előttem „ismeretlen” fél számára való kiadásához nem járultam hozzá, így az alábbiakra is felhívom a figyelmet :

-A banktitok jogellenes kiadásának következményei :

Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat - a törvényben meghatározott körön kívül - a pénzügyi intézmény, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel.
Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja azt fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon.
A banktitok megtartásának kötelezettsége nemcsak a pénzintézet alkalmazottait kötik, hanem mindazokat, akik valamilyen formában banktitok birtokába jutnak.
Közömbös, hogy valaki hogyan, milyen körülmények között szerez tudomást a banktitokról, hivatalos eljárása során vagy véletlenül, esetleg tévedésből, jogosan vagy netán jogtalanul, esetleg bűncselekmény révén.
A banktitok megsértésének mind büntetőjogi, mind polgárjogi következményei is lehetnek.

Kérem tájékoztassanak, hogy közölték-e Önökkel mint Megbízott behajtó céggel, hogy vitatott követelést kívánnak érvényesíteni, mert ennek ismeretében indítjuk meg a különböző hatósági eljárásokat elsődlegesen a Megbízóval szemben, másodlagosan a Megbízottal szemben.

Tisztelettel :
…………………………………… …………………………………….

Ügyfél adóstárs/kezes


Bp. 2013 január .