2013.02.21.VITASSÁTOK a szerződéseteket!!

Ajánlom mindenki figyelmébe honlapunkat (www.bankcsapda.eu) Itt minden megtalálható, ami szükséges lehet az induláshoz és az eredményes vitatáshoz J

1.) Levelezés megkezdése a bankkal: devizatőke-nyilvántartás kérése a hitelfelvétel napjától a mai napig, tételesen elszámolva (lent 1.sz. mintalevél segítségül)

2.) A banki válaszokból értelemszerűen válaszlevelek készítése. Ehhez segítséget nyújt egy PBT (Pénzügyi Békéltető Testület) jegyzőkönyv ahonnan töménytelen mennyiségű kérdést és követelést lehet készíteni. Tudjátok, egy beszélgetést mindig az irányít, aki kérdez J tehát legyetek felkészültek.

3.) A meglévő információk (banki levelezés) felhasználásával PBT-nél felügyeleti eljárás kezdeményezése. Annak megfogalmazásában is sokat segít a jegyzőkönyv. Az eljárás során nagyon fontos dolog, hogy a jegyzőkönyvbe mindenképpen kerüljön bele, hogy a bank által közölt tartozást vitatom, mert vitatott ügyletet nem lehet végrehajtani.

Ezzel párhuzamosan feljelentést kell tenni a lakóhelyetekhez legközelebbi ügyészségen, melyekhez segítséget tudtok ismételten kapni a honlapunkon közzé tett feljelentések alapján.

 Olvasni, tanulni nem tudunk senki helyett, csak navigálni....remélem tudtunk segíteni J

1.sz.minta levél:

 

XY Bank

Számlatulajdonos neve: XY

Banki azonosító:

Kölcsönszerződés száma:

 

Tárgy: deviza tőketartozás nyilvántartási kérelem

 

Tisztelt XY BANK!

 

A Fenti számú szerződésemhez kapcsolódó olyan részletes kimutatást szíveskedjenek megküldeni, amely minden oldalon cégszerűen aláírt és tartalmazza a kölcsön folyósításától a kérelem kézhezvételéig előforduló mindennemű mozgást forintban valamint a nyilvántartás szerinti devizában is.

 

A megküldött kimutatásnak tartalmaznia kell az alkalmazott deviza átváltási műveleteket is, mind a tőke mind pedig a kamat tekintetében, továbbá az összes pénzügyi műveletet követően keletkező göngyölített tőketartozás összegét forintban és svájci frankban is, úgy hogy a törlesztéseknek megfelelően havi bontásban legyen feltüntetve a kamatperiódus kezdő- és zárónapja, az időszaki kamatláb, az időszaki törlesztés, az alkalmazott elszámolási árfolyam, a törlesztések elszámolása kamatra, tőkére, egyéb díjjakra, megadva az aktuális fennmaradó tőketartozást.

 

Az Önök által eddig megküldött „éves ügyleti évfordulós elszámolásban” forintban nem tüntetnek fel semmit, kizárólag CHF-ben jelölték meg a teljesített összegeket, melyből képtelenség megállapítani, hogy a befizetések megfeleltetése hogyan történik.

 

Tisztelettel,                      

 

   XY

  2013…………