2013.02.28.Akik még nem vitattak a banknál...


Címzett:
Tárgy:
Ügyfél:
Hitelszerződés száma:

Tisztelt Bank !

Ügyfelükként a hitelszerződésemmel kapcsolatban az alábbiakat észrevételezem és egyben a kárigényemet is bejelenteni kívánom.

Az a véleményem, hogy a kamatokat indokolatlanul és túlzott mértékben emelték meg.

A megemelkedett tőke (CHF/Ft árfolyama miatt), valamint az egyoldalúan megemelt kamat, uzsora nagyságrendű törlesztő részleteket eredményezett. A hitel várható ( beláthatatlan ) futamideje alatt fizetendő törlesztők mértéke aránytalanul magas (beláthatatlanul), ezért a pénzintézet visszaélt a jóhiszeműségemmel és a megkötött szerződés alapján az egyoldalúan megemelt a kamatok, költségek következményeként, nekem bizonyíthatóan kárt okozott.

A szerződésben jelentős az egyoldalúság és az aránytalanság. Az a véleményem, hogy a hitel melyet svájci frankban tartanak nyilván, (a tőketartozás devizában való nyilvántartásáról van szó) Önöknek feladata a világban zajló gazdasági folyamatok nyomon követése és a megfelelő reagálás, prudens magatartás és az egyoldalúság kockázatkezelésre kötelez. Ezért akár a svájci frank alapú hitelem átváltása - vagy átváltásának felkínálása a következményekre való tájékoztatás után - más kedvezőbb devizára, akár forintra is. A hitelem svájci frankban való nyilvántartásával a hitelszerződésemmel kapcsolatban a nagy anyagi kárt okozó hűtlen kezelést is elkövettek.

Ha a svájci frank árfolyama a 3-400 Ft / 1 CHF szintet elérné akkor Önök tétlenül néznék és elvárnák tőlem, hogy a hitelem után fizetendő törlesztőket hiánytalanul késedelem nélkül megfizessem. Ekkora árfolyamnál egyebek mellett az Önök hitelei jelentősen fedezetlenek lennének, „valós” deviza kitettség esetén, ebben az ügyletben a deviza névlegesen szerepel (kamatswap). A Bank nem kockáztathatja a jelentős fedezet nélküli hitelezést, ezért valószínűsítenem kell, hogy a hitel forrása jelenleg nem lehet svájci frank. Ha viszont nem frank a forrás, akkor viszont a pénzintézetük csalást követ le, mert jogosulatlanul számítja fel korlátlanul a frank aktuális árfolyamát, minden árfolyam érték esetén.

Álláspontom szerint Önöknek kötelessége és lehetősége volt és van a kedvező, vagy kedvezőtlen világpiaci folyamatok alakulását figyelembe véve a hitelszerződésemen oly módon változtatni, hogy az mindkét szerződő félnek a kedvezőtlen világpiaci helyzet ellenére is, arányos és tisztességes legyen.

Felelősség terheli Önöket a többi pénzintézettel egyetemben abban, hogy magyar családok százezrei kilátástalannak ítélik saját helyzetüket a devizahiteleik miatt. A családi tragédiák és a devizahitelezés között, ok okozati összefüggés áll fenn, tehát az Önök felelőssége ezért okkal felvethető.

A szerződés egyoldalú, aránytalanságát alátámasztó és az Önök felelősségét megalapozó észrevételeim:


-A hitelszerződésben rögzítésre került tisztességtelen (egyoldalú szerződésmódosítás) feltételek miatt, tőlem nem elvárható a fentiek alapján az uzsora mértékben megemelkedett (kamat miatt + árfolyam) törlesztő részlet megfizetésének követelése.

-Az Önök által kidolgozott deviza alapú hitel szerződés egy bonyolult, magas kockázatú hitel termék, ahol a szerződés fő jellemzője a kiszámíthatatlanság, egy hibás konstrukció, ami fogyasztóvédelmi aggályokat is felvethetne, ha volna megfelelő hazai szabályozás és felügyelet.

- Véleményem szerint, Önöknek pénzügyi szakértőként felelőssége van abban, hogy a devizahitelemet, szerződésemet (piaci folyamatokat követve ill. azokra reagálva) nem módosította (kármegelőzés, kárenyhítési felelősség) akár forint vagy akár EUR alapú hitelre esetleg más devizára, hogy ezzel stabilizálja a hitelfelvevői helyzetemet, hanem gyakorlatilag "nevető harmadikként" a nagyobb és jelentősebb saját nyeresége miatt nem felelős hitelezőként járt el, így családomnak és nekem aránytalanul nagy kárt okozott.

-Álláspontom, hogy ügyfelükként nekem jelentős anyagi és erkölcsi kárt okoztak, mert nem tettek eleget kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettségüknek, továbbá a hitelem tőke részének nagy arányú emelkedése miatt a hűtlen kezelést is elkövették, mert elmulasztották pénzügyi szakértőként az alapvető és elvárható szerződésmódosítást, konverziót, kockázatkezelést, illetve az erről szóló tájékoztatást is.

-A hitelem forrása üzleti titok, tehát számomra ez mellékes körülmény, hiszen a tőketartozás devizában való nyilvántartásához nem kell azonos forrásfedezetet biztosítania a hitelezőnek, szerződésünk ezt nem is tartalmazza a bank részére kötelező módon. Ellenben ha a forrás nem frank (okirati tény, hogy nem az) típusú pénzügyi eszköz akkor a hitelező jelentős árfolyamnyereségre tesz szert, ezt a nyereséget meghatározza, hogy milyen forrásokból biztosítja az ügylet forrás fedezetét.

-A kölcsönöm egy devizakockázatú pénzügyi termék, ahol ezt a típusú pénzügyi eszközt csak befektetési szolgáltatás keretében a vonatkozó Bszt. szerint lehetett volna csak értékesíteni.

Mindezek függvényében az alábbiakra hívnám fel a figyelmüket :

- A hitelszerződés súlyosan megtévesztő jellege miatti csalás büntette;
- Indokolatlan kamatemelés, korlátlan árfolyamváltozás felszámítása miatt uzsora büntette;
- A hitelem tőke nyilvántartásának nagy anyagi kárt okozó hűtlen kezelése;
- A kármegelőző, kárenyhítési kötelezettség elmulasztása;

Fentiek alapján kártérítés megfizetésére szólítom fel Önöket.

Amennyiben levelemre 8 napon belül nem reagálnak, észrevételeimet, indokaimat a felügyelethez is eljuttatom, valamint ezzel egy időben természetesen büntető feljelentést fogok tenni és kártérítési keresetet indítok Önökkel szemben.Budapest, Tisztelettel: ............................