2013.03.04.VITASSÁTOK a szerződéseteket 2.!!

Továbbra is ajánlom mindenki figyelmébe honlapunkat (www.bankcsapda.eu) Itt még mindig minden megtalálható, ami szükséges lehet az induláshoz és az eredményes vitatáshoz J

Aki még nem kezdte meg a vitatást a bankjánál igyekezzen, mert lehet, hogy a hamarosan érkező "új" megoldás után már más állapotokkal kell szembesülnie...

Olvasni, tanulni továbbra sem tudunk senki helyett, csak navigálni....remélem tudtunk segíteni J

2.sz.minta levél:

 

XY Bank

Számlatulajdonos neve: XY

Banki azonosító:

Kölcsönszerződés száma:

 

Tárgy:

 

Tisztelt XY BANK!

 

Ügyfelükként a hitelszerződésemmel kapcsolatban az alábbiakat észrevételezem és egyben a kárigényemet is kívánom bejelenteni

Véleményem szerint a kamatokat indokolatlanul és túlzott mértékben emelték meg.

A megemelkedett tőke (CHF/FT árfolyama miatt), valamint az egyoldalúan megemelt kamat, uzsora nagyságrendű törlesztő részleteket eredményezett. A hitel várható (beláthatatlan) futamideje alatt fizetendő törlesztő részletek mértéke aránytalanul (beláthatatlanul) magas, ezért az Önök pénzintézete visszaélt a jóhiszeműségemmel és a megkötött szerződés alapján az egyoldalúan megemelt kamatok, költségek következményeként számomra bizonyíthatóan kárt okozott.

A szerződésben jelentős az egyoldalúság és az aránytalanság. Véleményem szerint hitelemnél melyet svájci frankban tartanak nyilván, (a tőketartozás devizában való nyilvántartásáról van szó)  Önöknek mint pénzügyi szakértőnek a feladata a világban zajló gazdasági események nyomon követése és azokra történő megfelelő reagálás vagyis olyan prudens magatartás mely kockázatkezelésre kötelez. Ilyen lett volna akár a svájci frank alapú hitelem átváltása - vagy átváltásának felkínálása a következményekre való tájékoztatás után - más kedvezőbb devizára, akár forintra is. A hitelem svájci frankban való nyilvántartásával a hitelszerződésemmel kapcsolatban komoly anyagi kárt okozó hűtlen kezelést is elkövettek.

Ha a svájci frank árfolyama a 3-400 Ft / 1 CHF szintet elérné, akkor Önök tétlenül néznék és elvárnák tőlem, hogy a hitelem után fizetendő törlesztőket hiánytalanul és késedelem nélkül megfizessem. Ekkora árfolyamnál egyebek mellett az Önök hitelei is jelentősen fedezetlenek lennének, „valós” deviza kitettség esetén, ebben az ügyletben a deviza csak névlegesen szerepel (kamatswap). A Bank mint felelős pénzügyi intézmény nem kockáztathatja a jelentős fedezet nélküli hitelezést, ezért valószínűsítenem kell, hogy a hitel forrása jelenleg nem lehet svájci frank. Amennyiben nem frank a forrás, akkor pénzintézetük csalást követ el, mert jogosulatlanul és korlátlanul számítja fel a frank aktuális árfolyamát, minden árfolyam érték esetén.

Álláspontom szerint, Önöknek kötelessége és lehetősége volt és van a kedvező vagy kedvezőtlen világpiaci folyamatok alakulását figyelembe véve hitelszerződésemen oly módon változtatni, hogy az mindkét szerződő félnek a kedvezőtlen világpiaci helyzet ellenére is, arányos és tisztességes legyen.

Felelősség terheli Önöket a többi pénzintézettel egyetemben abban, hogy magyar családok százezrei kilátástalannak ítélik saját helyzetüket a hazai devizahitelezés gyakorlata miatt. A családi tragédiák és a devizahitelezés között, ok-okozati összefüggés áll fenn, tehát az Önök felelőssége ezért okkal felvethető.

 A szerződés egyoldalú és aránytalanságát alátámasztó valamint az Önök felelősségét megalapozó észrevételeim a következők:

  • A hitelszerződésben rögzítésre került tisztességtelen (egyoldalú szerződésmódosítás) feltételek miatt, tőlem nem elvárható a fentiek alapján az uzsora mértékben megemelkedett (kamat + árfolyam miatt) törlesztő részlet megfizetésének követelése.

 

  • Az Önök által kidolgozott deviza alapú hitelszerződés egy bonyolult, magas kockázatú hitel termék, ahol a szerződés fő jellemzője a kiszámíthatatlanság. Ez a termék egy olyan hibás konstrukció, ami fogyasztóvédelmi aggályokat is felvethetne, ha volna megfelelő hazai szabályozás és felügyelet.

 

  • Véleményem szerint, Önöknek pénzügyi szakértőként felelőssége van abban, hogy a devizahitelemet, szerződésemet (a piaci folyamatokat követve ill. azokra reagálva) nem módosították (kármegelőzés, kárenyhítési felelősség) akár forint vagy akár EUR alapú hitelre esetleg más devizára, hogy ezzel stabilizálják a hitelfelvevői helyzetemet, hanem gyakorlatilag "nevető harmadikként" a nagyobb és jelentősebb saját nyeresége miatt nem felelős hitelezőként jártak el, így családomnak és nekem aránytalanul nagy kárt okoztak.

 

  • Álláspontom, hogy ügyfelükként felbecsülhetetlen értékű anyagi és erkölcsi kárt okoztak nekem, mert nem tettek eleget kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettségüknek, továbbá a hitelem tőke részének nagyarányú emelkedése miatt hűtlen kezelést is elkövették, mert elmulasztották pénzügyi szakértőként az alapvető és elvárható szerződésmódosítást, konverziót, kockázatkezelést, illetve az erről szóló tájékoztatást is.

 

  • A hitelem forrása üzleti titok, tehát számomra ez mellékes körülmény, hiszen a tőketartozás devizában való nyilvántartásához nem kell azonos forrásfedezetet biztosítania a hitelezőnek, szerződésünk ezt nem is tartalmazza a bank részére kötelező módon. Ellenben ha a forrás nem frank (okirati tény, hogy nem az) típusú pénzügyi eszköz akkor a hitelező jelentős árfolyamnyereségre tesz szert, ezt a nyereséget meghatározza, hogy milyen forrásokból biztosítja az ügylet forrás fedezetét.

 

  • Kölcsönöm egy devizakockázatú pénzügyi termék, ahol ezt a típusú pénzügyi eszközt csak befektetési szolgáltatás keretében, a vonatkozó Bszt. szerint lehetett volna értékesíteni.

 

 Mindezek függvényében az alábbiakra hívnám fel a figyelmüket:

 - A hitelszerződés súlyosan megtévesztő jellege miatti csalás büntette;

 - Indokolatlan kamatemelés, korlátlan árfolyamváltozás felszámítása miatt uzsora büntette;

 - A hitelem tőke nyilvántartásának nagy anyagi kárt okozó hűtlen kezelése;

 - A kármegelőző, kárenyhítési kötelezettség elmulasztása;

 Fentiek alapján kártérítés megfizetésére szólítom fel Önöket.

Amennyiben levelemre 8 napon belül nem reagálnak, észrevételeimet, indokaimat a felügyelethez is eljuttatom, valamint ezzel egy időben természetesen büntető feljelentést fogok tenni és kártérítési keresetet indítok Önökkel szemben.

Tisztelettel,               XY                                                                    Budapest, 2013…………