2013.04.30.Ha behajtó kopogtatna vagy zaklatna... a jármű önkényes elvétele, autólopás !

Címzett : XY

Feladó : XY

Tárgy : Tájékoztatás, figyelemfelhívás

Tisztelt Címzett !

Jelen levelünkkel bejelenteni és tájékoztatni kívánjuk Önöket, mint behajtói tevékenységet végző követeléskezelő céget, hogy az XY megbízásából XY munkatársai az önbíráskodás(Btk. 273.§) és zaklatás(Btk. 176/A §) bűntettét, míg az Önök Megbízói a felbujtást (Btk. 21.§) Az XY pénzügyi szolgáltatónak a tárgybeli gépjárművel kapcsolatos követelését nem ismerjük el, valamint elszámolását vitatjuk, ezért (PSZÁF, PSZÁF PBT) felügyeleti és békéltetői eljárását is kezdeményez(t)ünk Önökkel szemben, melynek eredményétől függően további hatósági eljárásokat fogunk kezdeményezni.

A jármű önkényes elviteléhez ahogy korábban sem, a jövőben sem járulunk hozzá. A jármű önkényes elvitele miatt, értelemszerűen azonnal büntető feljelentést teszünk.

„Btk. 273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

„Btk. 176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

„Btk.21.§(1)Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.”

Kérem tájékoztassanak, hogy közölték-e Önökkel mint a Megbízott behajtó céggel, hogy vitatott követelést fognak behajtatni, mert ennek ismeretében indítjuk meg a különböző hatósági eljárásokat elsődlegesen a Megbízóval szemben, másodlagosan a Megbízottal szemben.

A tájékoztatásunk ismeretében a behajtási eljárásukkal kapcsolatos bárminemű megkereséseiket mellőzni szíveskedjenek.

Tisztelettel : ………………….