2014.01.02. Címzett (Behajtó, Követeléskezelő) :

Feladó (Ügyfél) :


Tájékoztatás, figyelemfelhívás banktitoksértés miatt

Tisztelt Címzett !

A részemre megküldött tájékoztatás alapján, Önök meghatalmazottként kívánnak, illetve kívántak eljárni velem szemben, ezért az alábbiakra kívánom felhívni a figyelmet.

A hatályos jogszabályi környezet szerint, ha az adott tevékenységet nem a bank végzi, hanem megbízott vállalkozáson keresztül történik az ügyféllel való kapcsolatfelvétel, akkor a banktitok körébe tartozó ügyféladatok kezelése, illetve kiadása miatt a "kiszervezésre" vonatkozó törvényi előírások (Hpt.) betartása mellett kell eljárnia :

"Hpt. 13/A. § (1) A hitelintézet pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.
(2) A kiszervezett tevékenységet végzőnek - a kockázattal arányos mértékben - rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően a hitelintézetre vonatkozóan előír.
(12) A hitelintézet a kiszervezett tevékenységek körét, és a kiszervezett tevékenység végzőjét az üzletszabályzatban köteles feltüntetni.
(13) Pénzügyi vállalkozás az MNB-hez történő bejelentés nélkül szervezheti ki ügyviteli tevékenységét, ha azonban a kiszervezni kívánt ügyviteli tevékenység banktitkot is érint, akkor az (1)-(12) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

Az Üzletszabályzatban nem elegendő feltüntetni az adott tevékenység kiszervezhetőségét, hanem a kiszervezni kívánt tevékenységet végző vállalkozás "nevét" és adatait is rögzíteni, közölni kell az ügyféllel az Üzletszabályzatban.

A banktitokra vonatkozó törvényi előírások megsértése miatt - amennyiben a megkereséseik a jövőben folytatódnak – megfontolom külön felügyeleti eljárás kezdeményezését Önökkel, mint meghatalmazott és az ........................ Bank, mint megbízóval szemben.

Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel : ………………….

Dátum :