2014.01.02.Tárgy: Tájékoztatás, figyelemfelhívás

Címzett (Bank) :

Feladó (Ügyfél)

Tárgy: Tájékoztatás, figyelemfelhívás (számú) kölcsönszerződés

Tisztelt Bank !

A fenti számon nyilvántartott kölcsönszerződéssel kapcsolatban történő megkereséseik alkalmával a szerződéses viszonyban rögzítésre került formában, kizárólag írásban tájékoztatni szíveskedjenek.

A banktitoknak minősülő személyes- és szerződéses adataim telefonon (SMS) való közlése, vagy egyeztetése számomra egyértelműen hátrányokkal jár, ezért nem járulok hozzá.

Kérem a törvényi előírásoknak megfelelően a banktitok körébe tartozó adataim megtartása és megóvása érdekében a Hpt. 13/A (1),(2) és (12) bekezdése szerint eljárni szíveskedjenek, amennyiben banktitoknak minősülő adataim kezelésére vagy átadására kerül sor.

Tisztelettel: ………………


Dátum :