2015.05.10.A Bankomnak írt levelem.

(adós neve és címe) (bank neve és címe)
(szerződés száma)

Tisztelt Bank !

Alulírott ………………………….. a fenti szerződésszámon kezelt kölcsönszerződéssel, valamint a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség során nyújtott tájékoztató levelükkel kapcsolatban, az alábbiakat kívánom előadni.

A részemre megküldött elszámolási tájékoztató levélben szereplő eredmény, azaz a tisztességtelenül felszámított összeg :
…………………. CHF.

A tisztességtelen feltételek mellett meghatározott törlesztő-részletek miatti túlfizetésemmel kapcsolatban

b e j e l e n t e m

, hogy a törvény szerinti késedelmi kamat (3 hónapos CHF LIBOR) feletti kárigényem keletkezett. A tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazása miatti kártérítési igényemet :

…………………… Ft, azaz ……………………… forintban

határozom meg, mely összeget szíveskedjenek 15 napon belül megfizetni, az alábbi bankszámlaszámra : ………………………………………………. .

Kérem Önöket, hogy az elszámolás ellenőrzése érdekében, szíveskedjenek az elszámolást bővebb adattartalommal részemre megküldeni.

Tisztelettel : ……………………………
(dátum)

elszámolási-TV.I..docx (12425)