2017.01.27. A szmogriadó károsultjainak figyelmébe!

Tisztelt Biztosító Társaság !

Alulírott ……………………………, …………………………………………………… alatti lakos, mint biztosított a ………………………………… számú kötelező gépjármű felelősség biztosításommal kapcsolatban, az alábbiakat kívánom előadni.

Nyilván Önök is értesültek arról, hogy Tarlós István főpolgármester a szmogriadó riasztási fokozatát rendelte el 2017 január 23. hétfő reggel 6 órától, így ekkortól tilos azzal a gépjárművel közlekedni (06.00 - 22.00 közötti időszakban), amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód: 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot. E forgalomkorlátozó intézkedés 2017 január 27. péntek reggel 6 óráig tartott (4 nap) és az érintett gépjárművek használatára vonatkozó korlátozó intézkedés megsértése a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértésnek minősül.

A megkeresésem oka a gépjárművem használatát korlátozó tilalom, azaz a szomgriadó riasztási fokozatának újbóli elrendelése miatti aggodalom, mely akár hosszabb időintervallumot is átölelhet, ami már jelentősebb vagyoni hátrányt eredményez. A vagyoni hátrányt részét képzi azon biztosítási időszak is, amely időszakban a T. Társaságnak biztosítási kockázata nem keletkezik, ezért álláspontom szerint a meg nem szolgált biztosítási díj visszakövetelhető.

Mivel a gépjárművem a tilalommal érintett környezetvédelmi osztályba tartozik, erre tekintettel a gépjárművemet nem használhattam és az érintett időszakban a Tisztelt Társaságuknak biztosítási kockázata nem volt, ezért kérem a meg nem szolgált biztosítási díj időarányos részének a visszafizetését, vagy jóváírását.

Az érvényes szabályozás lényege az, hogy ha a biztosítási díj visszajár, akkor a biztosítónak a baleseti adót is vissza kell fizetnie, mely összeg vélhetően a NAV részére továbbításra került, ezért ezen összeg visszatérítése iránt a Nemzetgazdasági Minisztériumot megkeresem.

Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a biztosítási díj részét képező baleseti adó összegével csökkentett túlfizetésemet, visszafizetni, illetve jóváírni szíveskedjenek.

Együttműködésüket megköszönve, várom megtisztelő válaszukat.

Tisztelettel:

………………………………..

Kelt: