Clausula rebus sic stantibus

Clausula rebus sic stantibus : a szerződés teljesítését meg lehet tagadni, ha bizonyítható, hogy a szerződés, vagy az ajánlattétel után olyan lényeges változás állt be a körülményekbe,hogy a teljesítés többé nem várható el.

- Culpa in contrahendo: szerződéskötés során a felek együttműködni kötelesek és figyelemmel kell lenniük egymás érdekére, tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről, e kötelezettségük megszegése: a culpa in contrahendo.

-------------------------------------------------------------------------------


Az arányosság elve általános jogelv... eltagadták, hogy az árfolyam kedvezőtlen alakulása árfolyamnyereséget eredményez a hitelezőinknek, az árfolyamváltozás nélküli álombéli állapot szerint, szerződéskötéskor ezzel nem számolhatott ...

Az árfolyam kedvezőtlen változása nekünk kockázati elem, erről szóló tájékoztatásokat nagylelkűen lehet figyelemfelkeltőnek nevezni, de a Pénzügyi Szolgáltató számára ez a kedvezőtlen esemény nyereséget, extra profitot eredményez... erről szóló tájékoztatások nem voltak, jogosulatlan előnyre tesz szert, hanyag és megtévesztő tájékoztatása miatt mely az ügylet, konstrukció "névlegességében" nyilvánul meg, eredményezi a szerződéskötéskori arányosság felek közötti felborulását !

Falus Zsolt Ferenc