Kifogás a KHR-be történő továbbítás ellen

Címzett:
BANK

Feladó:
ÜGYFÉL


Hivatkozási sz.:
AZONOSÍTÓ

Tárgy:
Kifogás a KHR-be történő továbbítás ellen

Tisztelt Címzett !

Sajnálattal értesültem a KHR tájékoztató levelükről, mely szerint velem szemben tartozást tartanak nyilván. A tartozással kapcsolatban vitatom annak összegszerűségét és a jogosultját is.

Az adataim továbbításához nem járulok hozzá részben azok valótlansága miatt, valamint törvényes határidőn belül amennyiben azok mégis továbbításra kerülnek a KHR-be, bírósági keresetet nyújtok be és feljelentést teszek okirat hamisítás miatt.

A nyilvántartásukban szereplő összeget vitatom, ezt a tényt több alkalommal is közöltem Önökkel, így „korrekt” elszámolás hiányában a hitelemet a kezdeti feltételekhez képest jelentősen túlfizettem, túlteljesítettem. Az általam eddig átadott összegekkel a Bank jogosulatlanul gazdagodott, egy elszámolás után az engem megillető kártérítésre és túlfizetés visszafizetésére igényt tartok.

Btk. 276. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Tisztelettel : ………………….