Nem fenyegetést foglalunk különböző válaszleveleinkbe, hanem ígéretet... azaz okot okozat fogja követni !

Akár a gépjármű elvételével vagy egyéb más végrehajtási eljárással fenyegetőző behajtó cégek, faktoroknak elküldendő levélben az alábbiakat érdemes szerepeltetni. Vitatott tartozásnál, ezeket a vétségeket, bűntetteket hajlamosak elkövetni.


Önbíráskodás:
„Btk. 273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Zaklatás:
„Btk. 176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Felbujtás:
„Btk.21.§(1)Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.”