VÉGREHAJTÁS ESETÉRE!

Végrehajtást megszüntető keresetet nyújthatsz be ha VH. Záradékkal látták el a tartozásodat. Akkor a Pp. 369.§ a.) pontjára hivatkozhatsz, és itt kérheted a végrehajtás felfüggesztését a Pp. 370 alapján. Ezen kivül, ha benyújtottad a végrehajtást megszüntető keresetett akkor még egy végrehajtási kifogást is be nyujthatsz azl, hogy jogorvoslattal éltél, és kéred nem peres eljárás keretében a végrehajtás felfüggesztését a Vht. 49. § (1) és (2) bekezdése értelmében