2013.01.23.DEVIZAORGAZDA MNB!!!

A Magyar Köztársaság nevében !

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának jogegységi tanácsa Budapesten, a 2004. év december hó 13. napján tartott ülésen a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesének indítványa alapján meghozta és nyilvánosan kihirdette a következő

jogegységi határozatot:

I.
Ha az elkövető több - a folytatólagosság törvényi egysége alá nem vonható - cselekménnyel valósítja meg az orgazdaság bűncselekményének /Btk. 326.§/ törvényi tényállását, anyagi halmazat létesül és annyi rendbeli orgazdaságot kell megállapítani, ahány alkalommal a törvényben felsorolt alapbűncselekményekből származó dolgokat az orgazda vagyoni haszon végett megszerezte, elrejtette, vagy elidegenítésében közreműködött.

II.
Folytatólagosan elkövetett /Btk. 12.§-ának (2) bekezdése/ az orgazdaság akkor, ha az orgazda a több elkövetési magatartást egységes elhatározással, rövid időközökben viszi véghez. Minthogy az orgazdaság bűncselekményének passzív alanya /sértettje/ nincs, a folytatólagosság törvényi fogalmának elemei között szereplő "azonos sértett sérelmére" történő elkövetés hiánya - ha az egyéb törvényi feltételek fennállnak - a törvényi egység megállapítását önmagában nem zárja ki.

Végtörlesztés: összesen 781 milliárd forint értékben segítette a bankokat az MNB

Az MNB 2011. október 3. óta hetente tartotta a végtörlesztésekhez kapcsolódó euroeladási tendereit, amelyek 2012. február 27-én lezárultak. A tendereken összesen 810 milliárd forint összegben került euro eladásra a hitelintézetek részére, amelyből 781 milliárd forintnyi tényleges kifizetésre került sor a megvalósult végtörlesztések alapján. A hitelintézetek által a tendereken megszerzett, de fel nem használt 29 milliárd forintnyi eurót az MNB a program végén, március 12-i értéknappal forintra visszaváltotta.

 

Márciusban egyébként a magyar bankrendszer forintlikviditása enyhén növekedett, nagyobb részben a hitelintézetekkel szembeni swapállomány csökkenése, kisebb részben a forgalomban lévő készpénzállomány csökkenése következtében.

Mind a belföldiek, mind a külföldiek tulajdonában lévő MNB-kötvény átlagállomány enyhén növekedett az előző hónaphoz képest.

mfor.hu