2013.01.27. a forrás anonim.......

A devizahitelezés oka ugyanis épp abban keresendő, hogy az MNB magasan tartotta az alapkamatot, s a magánbankok nem kívántak szembe menni az Európai Központi Bank elképzeléseivel, s így inkább a menekülő valuta státuszát elfoglaló svájci frank alacsony alapkamatát csillantották meg a becsapni szándékozó hiteligénylők előtt.

A magánbankok pedig soha sem akarnak kimaradni zsíros üzletekből, s így, hazai bankjaiknak nem is, de a kelet-európai leány-pénzintézeteknek: megengedték a csalást! A közvagyon kirablása és a gyarmatosítás miatt rettenetesen sérülékeny magyar gazdaságra pedig a valutaalapú hitelek óriási veszélyt jelentettek a kezdetektől. Igaz a jelen kormány felismerte a veszélyt és lépett is ebben az ügyben.

A jövőre vonatkozóan megszüntette a valuta alapú hitelt azok esetében, akik most, nem valutában kapják a fizetésüket. Ezzel tulajdonképpen el is ismerte a korábbi gyakorlat hibás voltát, azonban senkit nem vont felelősségre azok közül, akik a hibás szabályozásban vétkesek.

Álláspontom szerint kötelező volna e felismerést a múltra is kiterjeszteni. Ha a jövőben nem törvényes olyan személyeknek adni valutaalapú hitelt, akiknek az árfolyam ingadozás gondot jelenthet, akkor miért nem lehet a hibás gyakorlatot visszamenőleg felszámolni....

Álláspontom szerint itt az állam hibázott, mert engedte a bankárkaszt hazai képviselőit csalni, s ennek helyrehozása is az állam feladata lenne: egy állami mulasztást – in integrum restituiciós – kormányzati lépéssel.

Milyen indokai lehetnek egy ilyen eredeti állapotot helyreállító döntésnek?

  • Először is bankárok jól tudták, hogy az csalás, ha ők csak számolási alapként használják a valutát. (tehát nemcsak hibás a termék, hanem csalási szándékú)

 

  • Másodsorban tudták, hogy Svájcot is szeretné az EU bekebelezni, különösen a bankárkaszt által gerjesztett euro válság leküzdése okán, ezért ilyen ott a kamat.

 

  • Harmadszor azt is tudták, hogy a frank: a világ „menekülő valutája”, s ha nem sikerülne a bekebelezés, akkor is jelentősen emelkedni fog a frank árfolyama.

 

  • Negyedszer, a fenti bennfentes információk egyenként is megalapozó erőfölényt, minden állam törvénye tiltja. Különösen, ha egyoldalú is a szerződésmódosítás!

 

  • Ötödször, az arányos kockázatviselés és a jó erkölcs hiánya miatt a szerződések már aláírásukkor érvénytelennek minősültek, s a bank nem úgy járt el, ahogy az általában elvárható! (sajnos ez utóbbi még a magyar államra is teljesen igaz!)


Végül a legfontosabb indok: a magyar állam nem engedheti meg a bankoknak –akik nagy részét fillérekért adta el, s előtte még közpénzből fel is tőkésítette –, hogy az így becsapott, kijátszott magyar állampolgárok fizessék meg azt a bankadót, amit a kormány a korábbi extraprofitjukra kívánt ráterhelni!