Pénzügyi Békéltető Testület Dr. Kőhalmi Attila elnök részére

Tisztelt Kőhalmi Attila!

Szeretném megosztani Önnel és az eljáró tanáccsal, a 2012. december 4. napján, 13 órakor megtörtént meghallgatáson szerzett tapasztalataimat. Előre szeretném felhívni figyelmét arra, hogy ezt a levelet nem azért írom, hogy bármilyen előnyt szerezhetnék, Bankommal szemben – eleve kizárt - majd későbbiekben erre is kitérek miért nem lehetséges!

Csupán csak szeretném felhívni a figyelmet valamire. Egy halandó állampolgár vagyok, aki elkövette azt a nagy hibát, miszerint 2008. szeptember 24. napján aláírt egy devizában nyilvántartott hitelszerződést (befektetési szerződést). Én bíztam a pénzügyi szolgáltató szakemberében, aki, akik tévedésbe ejtettek. Ha visszaemlékeznek, a mi történetünk a Raiffeisen Bank és a Generali-Providencia által kreált nem létező – akciós - termék áldozatai lettünk. Nekünk olyan terméket adtak el, mely a mi szerződés kötésekor már nem létezett. Erről okirataim vannak, hiszen vezető beosztású emberek adták írásba, hogy korábban létezett, és a munkatársaik megtévedtek, továbbá a PSZÁF – tehát mi a szerződést 2008. 09. 24. napján írtuk alá, s ezt követően küldték meg a kötvényt – félévig vizsgálta, a 2008. december 18. napján beadott panaszomat.

A bankot képviselő Dr. Rap Zoltán Imre felvezette, hogy a bank ügyfeleként fizetési nehézségeim miatt vált szükségessé az újrakezdési hitelkonstrukció igénybevételére, kérésemre. Hangsúlyozom, hogy én maximális bizalommal voltam a Bankkal, aki még abban is tévedésbe ejtett, hogy egy – nemcsak a fent leírt nem létező terméket adták el nekünk – akciós termékkel szerzett meg ügyfelének. Vakon megbíztam! Azt gondoltam, hogy csak nem akarnának „rosszat” Családomnak és nekem. Ma már látom, hogy igen. Kapzsiság, a mohóság áldozatai lettünk.    De ez nem felel meg a valóságnak, amely az iratok áttanulmányozását követően világossá válik, válna az Önök számára is. A tárgyalásnál megemlítettem, hogy a mi ügyletünk, tulajdonképpen, biztosító csalással kezdődött. A bank képviselője, valamint Dr. Németh Szilvia Judit azt mondta, miért nem fordultam bírósághoz, miért nem éltünk a jogorvoslat lehetőségével. Számtalan lehetőséget megnéztünk, megkerestünk biztosító csalásokkal foglalkozó ügyvédet. 2008-ban, és sajnos, azóta sem, de a mai napig sem változott meg Magyarországon a bírói hozzáállás, a bírósági gyakorlat! Magyarországon nem lehet élni ilyen és hasonló perekkel. Megkérem, Önöket mutassanak, adjanak olyan hatóságot, ahol jogorvoslattal élhetek. Nem Amerikában vagyunk. Ott egy ilyen okirattal bizonyítható jogsértéssel, nemhogy utcára kerülnék, hanem éppen milliomos lennék, a nekünk okozott kár megtérítésért megfizetett összeggel. De – sajnos – Magyarországon vagyunk, itt élünk, itt minden megengedett.

Összefonódások, ellenérdekek vannak, valamint érdeksérelemmel járnak ezeknek az ügyeknek a feltárása. Csodálkozom, hogy pont az Önöknél megtartott tárgyalásom kérdésként merülhetett fel.

Nekem óriási csalódást okozott a tárgyalásom. Bátorkodom ezzel a véleménnyel élni, hiszen futószalagon folynak ezek a békéltetésnek gondolt tárgyalások. Utána néztem, a Pénzügyi Békéltető Testület fenntartásához szükséges forrás, önmagáért beszél.  Szeretném megkérdezni, akkor miként születhet, mindkét féltől független, elfogulatlan megállapodás, határozat. Hiszen sérül a pártatlanság.

Véleményem szerint, akik bizalommal fordulnak, és reményt gondolnak, sajnos illúziókat táplálnak a Testülethez fordulók.

Megkérdezte az egyik tanácstag, tudjuk-e milyen veszteséggel zárnak a bankok. Önök és a bankok tudják-e, hogy eddig hány áldozatai lettek ennek a devizában nyilvántartott terméknek? Magyarországon több mint háromezer ember esett áldozatul, lett öngyilkos. Tudják-e Önök, hány család tört darabokra, hány család került utcára, vált hajléktalanná, földönfutóvá. A Magyar Nemzet kifosztása folyik, ezt akár nevezhetjük második Trianonnak is.  https://www.youtube.com/watch?v=tBgWWYKavnQ&feature=youtu.be&noredirect=1

 

Továbbá, szeretném megemlíteni, 2008. december 23.-án a Kormány törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyben egyebek mellett szigorításokat irányzott elő a szerződés egyoldalú módosítási jogát illetően. A Bankszövetség a törvénytervezettel kapcsolatos tartalmi és eljárási kifogásait szóban és írásban minden lehetséges fórumon előterjesztette: az illetékes tárcáknál (PM, IRM), az Országgyűlés illetékes bizottságai, a képviselők által összehívott háttéregyeztetéseken, de ezek végül csak részben találtak meghallgatásra.
Az átgondolatlan szabályozás okozta jogbizonytalanságot csökkentette volna, ha a PSZÁF kiállt volna amellett, hogy az EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGA egy KOCKÁZATKEZELÉSI eszköz, amellyel egy PRUDENS banknak időnként élnie kell. Sajnos ezt az új feladatkört a PSZÁF "ELHÁRÍTOTTA", így magunkra maradtunk az igen ellentmondásos törvényi rendelkezések végrehajtását illetően.

(https://www.bankszovetseg.hu/anyag/feltoltott/2009_I_negyedev.pdf)

 

PSZÁF miért lett nemzetérdek a lakosság egy részének vagyontalanná tétele?

Ekkor a PSZÁF már a végső hitelezői (forint árfolyam ellenérdekelt) szerepében tevékenykedő MNB együttműködő partnereként járt el!Néhány gondolatot idézek Róna Péter elhíresült leveléből: ”a devizahitel egyáltalán nem hitel, hanem egy olyan befektetés a „hitelfelvevő” részéről, aminek az a lényege, hogy kivétel nélkül az összes profit a banké, az összes kockázat pedig a hitelfelvevőé.” https://www.youtube.com/watch?v=oRlG69tSp3A&feature=youtu.be

 

Önök, a Testület éppúgy tudják, mint mi, hogy az itt leírtaknak vannak valósság tartalma, kimondva, kimondatlanul. Sehol a világon, nincs ilyen hitelkonstrukció! Magyarországon működő külföldi bankok hazájában, ha fellelhető is volt, időben kivezették. Egy valósághoz közeli megállapodásnak (bank és ügyfél között) csak akkor lehetséges, ha a kezdetekhez, a gyökerekhez nyúlnak vissza a vizsgálatban.

Önök szerint, egy bank, hogy hivatkozhat programhibára, törzsadat nyilvántartás hibájára, 4 féle összeggel tájékoztatnak mennyi a havi fizetendő, más adóstárs feltüntetésével, melyben nem jelzáloghitelünk van, lakcím elírás (még Önökhöz történt, a tárgyalás elnapolási kérelmükben sem tudtak pontos adat adni rólunk, XVII. Gömbvirág u. 36, adtak meg lakcímül) végtörlesztési könyvelésnél, 24 000 000 Ft a nyilvántartott hitelünk Mi ez, ha nem elnyilvántartása az ügyfeleknek és e mellett a Testület elment, átlépett ezen a súlyos problémán.

Én továbbra is vitatom a tőkenyilvántartásomat, hiszen köszönő viszonyban nincsenek a pénzügyi szolgáltatónál lévő adataim.

S azon is érdemes úgy, általában elgondolkodni – a tárgyaláson is említettem – ha a hitelvevő vonatkozásában elnyilvántartják az ügyfeleket, akkor betétállomány nyilvántartásában mennyire biztonságos a pénzügyi szolgáltatók adatállománya.

Mi a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)?

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtó pénzügyi intézmények felmérhessék a hitelt igénylők hitelképességét. A pénzügyi intézmények a jogszabályoknak megfelelően, a PSZÁF által felügyelt módon kezelik az ügyféladatokat.

Innen származik, ebből a nyilvántartásból adta ki a Raiffeisen Bank részünkre a különböző okiratokat. Ezek okiratoknak minősülnek, hisz jogszabály írja elő. A pénzintézetek, csak úgy elővehetnek akármilyen adatot, s utána csak úgy mondhatják, ja kérem tévedtünk. Ha ilyent megenged a jogrendszer, akkor Magyarországon súlyosan megsérültek a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok. (A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről )

Összegezve a leírtakat, éppen ezért keltette életre Falus Zsolt Ferenc az Önök előtt is ismert, Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezetet, melyben jelentős szerepet vállalok én is, mint a média kapcsolatokért felelős vezető. Weboldalunk bárki számára elérhető, ahol tájékozódni lehet, korábbi és jelenlegi tevékenységünkről, mely naprakész információt nyújt az oda látogatók részére. https://www.bankcsapda.eu/csapatunk/

 

Megemlítem, hogy levelem tájékoztatásul megküldöm a médiának, valamint vezető tisztséget betöltő egyes kormánytagjainak is.


 
Tisztelettel:

 

Mácsai Rozália

B.É.CS.média kapcsolattartó