2013.06.23.A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet közleménye

A június 25.-i Kúriai döntés olyan lavinát indíthat el, mely során az Egyesület elnöksége szerint el kell jutni oda, hogy a felelősség kérdését is véglegesen és a társadalom számára megnyugtatóan rendezni kell a devizahiteles ügyben. Az egyesület elnöke (Falus Zsolt Ferenc) szerint a volt jegybankelnök Simor András és az alelnökök vagyonszaporulatával kapcsolatban a bennfentesség tekintetében is vizsgálat, vizsgálóbizottság felállítása indokolt. A jegybank egyedi válságkezeléssel kapcsolatos tevékenységét Simor András szolgálati titoknak minősítette, de ez a magatartása inkább hatalmi önkény igazolása, mint a jegybank függetlenségével összeegyeztethető egyedi intézkedése. Sajnálatosan az önkormányzati adósságállomány állami átvállalása is súlyos kérdéseket vet fel, melyek a közel 700 milliárd forintos deviza állomány miatt vizsgálatra szorulnak. Ki kell jelenteni, hogy a lakossági és az önkormányzati deviza szerződéses állapotok annyira eltérőek, hogy a független vizsgálóbizottság felállítása ebben az esetben is kiemelten fontos feladat, ahol a felelősség megállapítása és a felelősségre vonás elkerülhetetlen jelentőséggel bír.

 

Kiadó: Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet