2013.07.17.A devizahitelezésbe való Állami beavatkozás nemzetérdek

Az Egyesület elnöksége üdvözli dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter azon nyilatkozatát, mely tulajdonképpen a hazai devizahitelezés utólagos felülvizsgálatáról szól. A miniszter szerint lényeges és vizsgálandó szempont, hogy a hitelfelvevőnek nem felróható okok és körülmények miatti fizetésképtelenséget mi idézte elő. Az Egyesület elnöke (Falus Zsolt Ferenc) megdöbbentőnek tartja, hogy van olyan ellenzéki párt a parlamentben, aki választási fogásnak tartja a devizahites társadalmi csoport érdekében történő Állami beavatkozást. Az Egyesület elnöksége szerint az Állami beavatkozás a szabálytalan és szabályozatlan devizahitelezés felszámolása nemzetérdekből kötelező.


A hazai hitelezők a devizahitel szerződésekben az árfolyam kockázatok korlátlan áthárításával, valamint a hiteltermék szakmaiatlan és indokolatlan árazásával egy olyan bonyolult és összetett pénzügyi eszközt értékesítettek a magyar lakosság számára, mely kizárólag befektetési szolgáltatás nyújtása keretében lehetett volna értékesíthető, ahol a kockázatvállalási képesség felmérése és a kockázatkezelési lehetőségekről szóló tájékoztatás nem maradhatott volna el.


Lényeges és meghatározó tény, hogy a hazai pénzügyi szolgáltatónak a devizahitelezés forrásoldalán alkalmazott Fx-swap ügyleteknek köszönhetően árfolyamkockázata nem keletkezhet.
Az intervenciós sáv 2008 februári eltörlése olyan a hitelfelvevőknek szintén nem felróható körülmény, mely miatt például Veres János volt pénzügyminiszter és Simor András volt jegybankelnök Joaquín Almunia-nak az Európai Bizottság tagjának írt, hazánk kölcsönkérelemről szóló levelében, saját maguk hivatkoznak arra, hogy az intervenciós sáv eltörlése miatt a forint spekulációs támadások célpontjává vált. Sajnálatosan a kapott EU/IMF források Magyar Nemzeti Bank általi felhasználása csalárd és aggályos módon valósult meg.

A devizahiteles problémának a megoldására további ötletelésen és kísérletezésen alapuló Állami mentőcsomagok alkalmatlanok, egyedüli megoldás a termék hitel vagy kölcsön termékként való alkalmatlanságának a megállapítása után a károsult magyar lakosság kártalanítási folyamatának a megindítása.

 

Kiadó: Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet